Izjava o zaštiti podataka


Opšte informacije

U skladu sa našim vrednostima koje delimo i koje obuhvataju inovaciju, angažovanje i odgovornost, u grupi Sonova Group (odnosno, u kompaniji Sonova Holding AG i svim njenim podružnicama), poštujemo privatnost svih osoba koje su nam poverile svoje podatke o ličnosti, uključujući posetioce naših veb-sajtova i korisnike aplikacija itd. U ovoj Izjavi o zaštiti podataka („Izjava“) su definisani koraci koje smo preduzeli da bismo ispunili zahteve u vezi za zaštitom podataka po zakonima Švajcarske, Evropske unije i drugim važećim zakonima koji regulišu prikupljanje, skladištenje, korišćenje i prenos („Obrada“) podataka o ličnosti.

Podacima o ličnosti smatramo sledeće: sve informacije na osnovu koji neko može ili bi mogao da otkrije vaš identitet, odnosno vaše ime, adresu, e-adresu, serijski broj uređaja, broj socijalnog osiguranja i slično.

U ovoj Izjavi su opisani načini na koje Obrađujemo Podatke o ličnosti koje dobijamo od vas putem veb-sajta ili aplikacije koja je vlasništvo i kojom rukovodi kompanija Sonova AG ili bilo koje od njenih povezanih društava ili podružnica („Sonova“ ili „Mi“). Ova Izjava se odnosi isključivo na Podatke o ličnosti koje kompanija Sonova prikuplja na mreži, odnosnu putem veb-sajta, e-pošte i drugih alatki i aplikacija na mreži, ali ne i na prikupljanje podataka van mreže.

Imajte u vidu da su informacije ili usluge koje kompanija Sonova ovde navodi namenjene isključivo odraslim osobama i ne deci mlađoj od 16 godina. Svesno ne prikupljamo Podatke o ličnosti na mreži bilo koje osobe mlađe od 16 godina. Svaka osoba koja ovde podeli svoje Podatke o ličnosti garantuje da ima 16 ili više godina. Ako saznate da je vaše dete podelilo s nama Podatke o ličnosti bez vaše saglasnosti, možete da nas obavestite na način koji je opisan u odeljku „Kako da nam se obratite“ u nastavku. Ako saznamo da smo prikupili bilo kakve Podatke o ličnosti od dece mlađe od 16 godina, odmah ćemo preduzeti korake za brisanje takvih podataka i za brisanje profila deteta.


Saglasnost za prikupljanje podataka

Generalno prikupljamo i obrađujemo vaše Podatke o ličnosti da bismo mogli da vam pružimo usluge, proizvode i informacije koje zatražite, da bismo mogli da izvršimo radnje u vezi sa ugovorom koji smo sklopili s vama, ili na osnovu našeg legitimnog interesa da vršimo određene analize i statističke proračune, na primer da bismo unapredili svoje proizvode i usluge i sadržaj naših veb-sajtova i aplikacija, kao i u administrativne svrhe.

U nekim slučajevima, možemo od vas dodatno da zatražimo konkretnu saglasnost za prikupljanje i korišćenje vaših Podataka o ličnosti, naročito u vezi sa slanjem marketinških materijala ili biltena o našim proizvodima i uslugama vama.


Ažuriranje ove Izjave

Povremeno možemo da odlučimo da ažuriramo ovu Izjavu ako je to potrebno. U tom slučaju ćemo objaviti ažuriranu verziju ove Izjave na ovoj stranici. Ažurirana Izjava će se odnositi isključivo na podatke koji se prikupljaju nakon datuma stupanja izmena na snagu. Podstičemo vas da povremeno pregledate najnovije informacije o našim praksama zaštite privatnosti na ovoj stranici. Ako nastavite da koristite naše usluge nakon objavljivanja promena Izjave, to će se tumačiti kao vaše prihvatanje tih izmena.


Koje Podatke o ličnosti prikupljamo o vama?

Većina naših usluga ne zahteva nikakav vid registracije, što znači da možete da posećujete naše veb-sajtove i da koristite naše aplikacije bez deljenja vaših podataka o ličnosti sa nama. Međutim, neke usluge mogu da zahtevaju da se registrujete i tako podelite s nama vaše Podatke o ličnosti. Vrste Podataka o ličnosti koje prikupljamo zavise od interakcija koje imate sa kompanijom Sonova i od usluga koje koristite, ali generalno mogu da obuhvate vaše ime i podatke za kontakt, kao i informacije o vašem korišćenju veb-sajta ili aplikacije. Takođe možemo da prikupljamo podatke povezane s vašim zdravstvenim stanjem koje delite s nama kada odgovarate na naša pitanja i kada učestvujete u našim anketama. Pored toga, možemo da dobijemo vaše Podatke o ličnosti praćenjem načina vaše interakcije s našim uslugama, na primer korišćenjem kolačića (više informacija o upotrebi kolačića potražite u nastavku).


Kako koristimo vaše podatke o ličnosti?

Možemo da koristimo vaše Podatke o ličnosti isključivo na način koji je opisan u ovoj Izjavi da bismo vam pružili naše usluge, da bismo odgovorili na vaše zahteve i u meri u kojoj je to inače dozvoljeno ili potrebno po važećim zakonima, ili da bismo pružili podršku u bilo kojoj pravnoj ili krivičnoj istrazi. Možemo dalje da anonimizujemo ili pseudonimizujemo i agregiramo prikupljene podatke za statističke svrhe kako bismo unapredili naše proizvode i usluge. Ako ne želite da delite s nama ove podatke, nemojte koristiti ove funkcije na našim veb-sajtovima ili aplikacijama.


Sa kime delimo vaše Podatke o ličnosti?

Kompanija Sonova ne zarađuje na vašim Podacima o ličnosti. Mi isključivo delimo, ili na drugi način obelodanjujemo, vaše Podatke o ličnosti s našim podružnicama, povezanim društvima ili drugim pouzdanim poslovnim partnerima koji pružaju usluge u naše ime, kao što je tehnička podrška, za procenu korisnosti naših veb-sajtova i aplikacija, u marketinške svrhe (ako imamo vašu saglasnost) ili za druge vrste pružanja usluga. Možemo dalje da delimo vaše podatke o ličnosti putem kolačića sa mrežama za oglašavanje ukoliko imamo vašu saglasnost. S ovim stranama imamo zaključene ugovore kojima se osigurava obrada Podataka o ličnosti na osnovu naših uputstava i u skladu sa ovom Izjavom i svim drugim odgovarajućim merama za zaštitu poverljivosti i bezbednosti.

Vaše Podatke o ličnosti delimo isključivo s ovim strana i drugim gorenavedenim trećim stranama, uključujući organe vlade, u meri u kojoj je to potrebno da bismo pružili sve usluge koje ste zatražili ili za koje ste dali ovlašćenje, da bismo zaštitili prava, imovinu ili bezbednost vas, nas ili drugih osoba, da bismo održali bezbednost naših usluga ili ako smo u obavezi da to učinimo na osnovu važećih zakona, sudskih ili drugih propisa organa vlasti ili ako je takvo obelodanjivanje potrebno na drugi način u svrhu pružanja podrške u pravnoj ili krivičnoj istrazi ili pravnom postupku.

Imajte u vidu da gorenavedena povezana društva i podružnice kompanije Sonova, kao i organi vlasti, korisnici i dobavljači kojima možemo da obelodanimo vaše Podatke o ličnosti mogu da se nalaze van vaše zemlje prebivališta, potencijalno u zemljama kao što su Sjedinjene Američke Države, čiji se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od zakona u vašoj zemlji. U takvim slučajevima ćemo se postarati da odgovarajuće sigurnosne mere budu preduzete kako bi se vaši Podaci o ličnosti zaštitili primenom odgovarajućih pravnih mehanizama kao što Standardne ugovorne klauzule Evropske unije.


Kako štitimo vaše Podatke o ličnosti?

Implementirali smo različite bezbednosne mere za zaštitu vaših Podataka o ličnosti od neovlašćenog pristupa, korišćenja i obelodanjivanja. Ove mere su u skladu sa tehničkim i organizacionim merama koje su generalno prihvaćene kao odgovarajući bezbednosni standardi u industriji, uključujući kontrole pristupa, lozinke, šifrovanje, redovne bezbednosne procene i slično.


Koliko dugo skladištimo vaše Podatke o ličnosti?

Čuvaćemo vaše Podatke o ličnosti sve dok je to potrebno za ispunjavanje svrha koje su navedene u ovoj Izjavi, osim u slučajevima kada je duži ili kraći period zadržavanja potreban ili dozvoljen na osnovu važećeg zakona.


Kako možete da kontrolišete pristup ili izbrišete vaše Podatke o ličnosti?

Imate pravo da znate i da zatražite informacije o tome koje Podatke o ličnosti imamo o vama i da zatražite ispravku ili brisanje vaših Podataka o ličnosti koje imamo mi ili treća strana s kojom smo u poslovnom odnosu. Pored toga, imate pravo da uložite prigovor ili da zatražite ograničenje obrade vaših Podataka o ličnosti i možete da se obratite vašem lokalnom organu za zaštitu podataka o ličnosti i uložite žalbu na obradu vaših Podataka o ličnosti.

Ako želite da uložite takav zahtev, obratite nam se na način koji je opisan u odeljku „Kako da nam se obratite“. Kada priložite odgovarajući dokaz identiteta, odgovorićemo vam u razumnom roku.


Kolačići i praćenje korišćenja

Koristimo kolačiće, male tekstualne datoteke koje se automatski preuzimaju na čvrsti disk vašeg računara kada pristupite određenim veb-sajtovima i slične tehnologije, direktno ili preko trećih strana, kao što su usluge za analiziranje poseta veb-sajtu Google Analytics.

Kolačići nam omogućavaju da skladištimo informacije kao što su naziv vašeg domena, vašeg pružaoca komunikacionih usluga, vaš operativni sistem, datum i vreme pristupa, stranice koje posećujete ili vrste vaših pretraga. Prikupljamo takve podatke, na primer, u cilju administriranja veb-sajta i slanja agregiranih informacija povezanim društvima, poslovnim partnerima i/ili dobavljačima koji vrše analize veb-sajta i aplikacije i preglede performansi veb-sajta u naše ime.

Koristimo ove podatke da bismo sačuvali vaše željene postavke i podešavanja, unapredili sadržaje na našim veb-sajtovima ili aplikacija, da bismo vam omogućili da se registrujete na veb-sajtove i aplikacije i da bismo kompilirali agregirane statističke podatke radi procene načina na koji korisnici koriste naš veb-sajt ili aktivnosti veb-sajta i u interne svrhe i svrhe istraživanja tržišta.

Imate pravo da izaberite da li prihvate ili ne prihvatate kolačiće i da odbijete saglasnost za usluge Google Analytics. Možete da blokirate kolačiće tako što ćete promeniti podešavanja vašeg pregledača tako da kolačići sa veb-sajta ne mogu da se instaliraju na vaš računar ili mobilni uređaj. Međutim, imajte u vidu da ako izaberete blokiranje određenih funkcionalnih kolačića, možda nećete moći da koristite sve funkcije veb-sajta. Više informacija o vrstama kolačića koje koristimo potražite u našoj Politici o kolačićima ovde. Opšte informacije o upravljanju kolačićima potražite na veb-sajtu All About Cookies . 

Takođe, kao većina drugih veb-sajtova, koristimo Google Analytics. Google Analytics je servis za analitiku veb-sajtova koji pruža kompanija Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi kolačiće i slične tehnologije za analiziranje načina na koji korisnici koriste domene i pružanje drugih usluga koje su povezane s veb-sajtom i korišćenjem interneta. Informacije koje se generišu o vašem korišćenju veb-sajta, uključujući vašu skraćenu IP adresu, se prenose u servis Google Analytics i skladište na serverima u SAD. Google će koristiti ove informacije za procenu vašeg korišćenja ovog veb-sajta, kompiliranje statističkih izveštaja o aktivnosti veb-sajta i za pružanje drugih usluga koje su povezane s veb-sajtom i korišćenjem interneta. Google takođe može da prenese ove informacije trećim stranama kada to zahteva zakon ili kada takva treća strana obrađuje podatke u ime kompanije Google. Korišćenjem ovog veb-sajta dajete svoju saglasnost za obradu vaših Podataka o ličnosti od strane kompanije Google na način koji je opisan u ovoj Izjavi. Imate pravo da odbijete saglasnost za usluge Google Analytics. Da biste saznali više informacija o usluzi Google Analytics ili da biste odbili saglasnost za usluge Google Analytics, idite na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Interaktivne funkcije

Na nekim od naših veb-sajtovima i u nekim našim aplikacijama nudimo interaktivne funkcije kao što su blogovi, forumi ili novosti. Ako na bilo koji način doprinosite takvim funkcijama, imajte u vidu da vaše doprinose mogu da pregledaju drugi i da vaši doprinosi neće biti ni privatni ni poverljivi.


Kako da nam se obratite

Ako imate bilo kakva pitanja, komentare ili nedoumice u vezi s ovom Izjavom, ili ako želite da zatražite pristup vašim Podacima o ličnosti ili da biste ostvarili svoja prava na privatnost, obratite nam se na način koji je opisan u nastavku. Možete se obratiti i našem Službeniku za zaštitu podataka na e-adresu privacy@sonova.com.

Hvala na interesovanju za kompaniju Sonova!


Sonova AG
Laubisruetistrasse 28
8712 Stäfa, Švajcarska
Telefon: +41 58 928 0101
E-Mail: privacy@sonova.com

Stupa na snagu: 25. maja 2018.