با HANSATON FOKUS در لحظه باشید

سمعک‌های HANSATON FOKUS به شما کمک می‌کنند بر آنچه برایتان مهم است تمرکز کنید. 

بیدار کنید هوش شنیداری طبیعیتان را با

سمعکهای HANSATON


 

جوایز طراحی

 

 

با حس شنوایی آشنا شوید

گوشهای ما ارگان های حسی پیچیده ای هستند. خوب شنیدن به مغز شما کمک میکند تا همواره فعال باشد.
با افت شنوایی آشنا شوید

وقتی شنوایی شروع به از دست رفتن می کند، چه اتفاقی می افتد؟

چگونه شنوایی خود را ارزیابی کنیم؟

با وزوز گوش آشنا شوید

گوشتان زنگ میزند؟ با علائم، دلایل و راهکارهای وزوز گوش آشنا شوید.

 

جوایز
طراحی

 

 شرکت HANSATON از سال 1957 با شرکای خود همکاری میکند تا بتواند کیفیت بالاتری از زندگی را برای افرادی که دچار افت شنوایی هستند فراهم نماید. کیفیت استثنائی، فنآوری پیشگام و طراحی ممتاز ما، نسلهاست که به مردم کمک می کند. هر روز.  در سراسر دنیا.
آزمون شنوایی آنلاین

شنوایی خود را از خانه با آزمون شنوایی آنلاین جدید ما تست کنید

پشتیبانی سمعک

دفترچه راهنمای محصول و پرسشهای پرتکرار را مطالعه کنید

با حس شنوایی آشنا شوید

گوش های ما ارگان حسی پیچیده ای هستند. خوب شنیدن به مغز شما کمک می کند تا همواره فعال باشد.