Uslovi korišćenja


I. Prihvatanje

Ovaj veb-sajt predstavlja vlasništvo kompanije Sonova AG i kompanija upravlja ovim veb-sajtom. Ako pristupite ovom veb-sajtu i ako koristite ovaj veb-sajt, prihvatate ove Odredbe i uslove.


II. Izjava o odricanju odgovornosti

Ulažemo – i nastavićemo da ulažemo – veliki napor u pružanju tačnih i ažuriranih informacija. Međutim, ne tvrdimo niti garantujemo, izričito ili podrazumevano, da su informacije koje se nalaze ili na koje postoje upućivanja na ovom veb-sajtu tačne ili potpune. Pored toga, kompanija Sonova ne snosi odgovornost ni na koji način za direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu ili kaznenu štetu do koje dolazi usled korišćenja, pristupa ili nemogućnosti korišćenja ovih informacija. Pored toga, kompanija Sonova ne snosi ni na koji način odgovornost za moguće greške ili nedostatke u sadržaju ovog veb-sajta. To se naročito odnosi na sva upućivanja na proizvode ili usluge koje pruža kompanija Sonova AG. Informacije na ovom veb-sajtu mogu da sadrže tehničke ili tipografske greške. Kompanija Sonova takođe može u svakom trenutku da izvrši unapređivanja i/ili promene proizvoda i/ili programa koji su opisani bez davanja prethodnog obaveštenja i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za moguće posledice takvih izmena.

Informacije koje kompanija Sonova objavljuje na Veb-sajtu mogu da sadrže upućivanja ili unakrsne reference na proizvode, programe i usluge kompanije Sonova –ilustrovane ili opisane – koji nisu objavljeni ili dostupni u vašoj zemlji. Takva upućivanja ne ukazuju na to da kompanija Sonova namerava da objavi takve proizvode, programe ili usluge u vašoj zemlji. Dodatne informacije možete dobiti od vašeg lokalnog predstavnika kompanije Sonova. 

Vi ste odgovorni za preduzimanje mera predostrožnosti kako biste osigurali da sve što birate za sopstvenu upotrebu ne sadrži viruse, špijunski softver, trojance i ostale štetne elemente. Kompanija Sonova ni u kom slučaju ne snosi odgovornost ni prema jednoj strani u slučaju bilo kakve neposredne, posredne, specijalne ili posledične štete do koje je došlo usled bilo kakvog korišćenja ovog veb-sajta, uključujući, bez ograničenja, sav neostvareni profit, prekid poslovanja, gubitak programa ili drugih podataka na vašem informacionom sistemu ili drugde, čak i kada smo mi izričito upozoreni na mogućnost takvih šteta.


III Veze

Sadržaj trećih strana se može prikazivati na veb-sajtu ili biti dostupan sa veb-sajta. Kompanija Sonova ne snosi i ne preuzima odgovornost za sadržaj trećih strana.  Pored toga, na ovom veb-sajtu mogu da se nalaze veze ka drugim veb-sajtovima ili upućivanja na druge veb-sajtove koji nisu povezani s kompanijom Sonova. Međutim, kompanija Sonova nije odgovorna za sadržaj tih drugih veb-sajtova i ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu ili povrede do kojih je došlo usled pristupa korisnika takvim veb-sajtovima. Veze ka drugim veb-sajtovima se pružaju isključivo kao pogodnost za korisnike našeg veb-sajta.


IV Autorsko pravo

Sav sadržaj na ovom veb-sajtu kompanije Sonova predstavlja autorsko pravo i sva prava su zadržana. Možete slobodno da pregledate ovaj Veb-sajt. ali možete da pristupate informacijama, uključujući sav tekst, slike, audio i video snimke („Informacije“) na ovom Veb-sajtu, da ih preuzimate i koristite isključivo u lične nekomercijalne svrhe. Ne smete da distribuirate, menjate, prenosite, ponovo koristite, ponovo objavljujete ili koristite Informacije u komercijalne svrhe bez pisanog odobrenja kompanije Sonova AG. Morate da zadržite i da kopirate svako obaveštenje o autorskom pravu ili drugim vlasničkim pravima koji se isporučuju s Informacijama koje preuzimate.

Treba da pretpostavite da je autorsko pravo za sve što vidite ili pročitate na ovom Veb-sajtu zaštićeno, osim ako nije drugačije navedeno, i da sadržaj ne smete da koristite osim na način koji je naveden u ovim Odredbama i uslovima ili u tekstu na Veb-sajtu bez pisanog odobrenja kompanije Sonova AG.


V Žigovi

Treba da pretpostavite da su svi nazivi proizvoda koji su navedeni na ovom Veb-sajtu, bez obzira na to da li su navedeni velikim slovima, u kurzivu ili sa simbolom za žig žigovi kompanije Sonova AG ili drugih vlasnika. Nije vam data niti dodeljena licenca niti pravo korišćenja bilo kog od tih žigova.


VI Revizije

Kompanija Sonova AG u svakom trenutku može da izmeni ove Odredbe i uslove ažuriranjem ovog teksta. Sve takve revizije vas obavezuju i zato povremeno treba da posećujete ovu stranicu da biste pregledali trenutne Odredbe i uslove koji vas obavezuju.