Hansaton Hearing Aids

 

 

    ผู้จัดจำหน่ายในประเทศ

 

 

บริษัท ซาวด์ฟอร์ยู จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556

โดยคณะทีมงานและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการแก้ไขการได้ยิน
ด้วยเล็งเห็นว่าประสาทการได้ยินนั้นมีความเกี่ยวข้องถึงคุณภาพชีวิตของคนโดยตรง
ซึ่งมีทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทางที่พร้อมด้วยอุปกรณ์
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับทั้งบุคคลทั่วไปและผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน

สำหรับบุคคลทั่วไปแล้ว

เราพร้อมจะให้บริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะตอบสนองต่อความต้องการทั้งด้านความบันเทิงหรือการสื่อสารที่แม่นยำชัดเจน ที่ตรงกับความคาดหวังอย่างที่สุด

ในกรณีของผู้มีปัญหาการได้ยิน

เนื่องจากปัญหาการได้ยินมีความหลากหลายและความสลับซับซ้อนที่ต่างกันไปในแต่ละบุคคล เราจึงจะมุ่งเน้นการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลไป ซึ่งจะแตกต่างจากการให้บริการและผลิตภัณฑ์เหมารวมอย่างสิ้นเชิง

ทีมงานของเราสามารถ ให้บริการที่ครอบคลุม ทั้งด้านการขาย

การให้คำปรึกษาและซ่อมบำรุงได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้เรายังมีพันธมิตรทางธุรกิจในสถาณที่ต่างๆ ที่หลากหลาย
จึงทำให้เราสามารถนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ได้ครอบคลุมและเข้าถึงผู้ที่สนใจได้โดยง่าย