hansaton-logo.svg
ติดต่อเรา

คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูล


ข้อมูลทั่วไป

ในฐานะส่วนหนึ่งของค่านิยมด้านนวัตกรรม การมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบที่เรามีร่วมงานที่ Sonova Group (หมายถึง Sonova Holding AG และบริษัทย่อยทั้งหมด) เราเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลทั้งหมดที่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา รวมถึงผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และผู้ใช้แอปพลิเคชันของเรา ฯลฯ คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลนี้ (“คำชี้แจง”) ระบุขั้นตอนที่เราได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลภายใต้กฎหมายของสวิตเซอร์แลน์ด สหภาพยุโรป และกฎหมายอื่นๆ ที่ใช้บังคับ ซึ่งกำกับควบคุมการรวบรวม การจัดเก็บ การใช้งาน และการถ่ายโอน (“การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล

เราถือว่าข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลใดๆ ที่บุคคลอื่นสามารถหรืออาจใช้ระบุตัวตนของคุณได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ หมายเลขประกันสังคมของคุณ ฯลฯ

คำชี้แจงฉบับนี้อธิบายวิธีต่างๆ ที่เราใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่ง Sonova AG หรือบริษัทในเครือและบริษัทย่อยใดๆ (“Sonova” หรือ “เรา”) เป็นเจ้าของหรือดำเนินงาน คำชี้แจงฉบับนี้มีผลใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Sonova รวบรวมทางออนไลน์เท่านั้น เช่น ผ่านเว็บไซต์ ผ่านอีเมล รวมถึงเครื่องมือและแอปพลิเคชันออนไลน์อื่นๆ แต่ไม่รวมถึงการรวบรวมแบบออฟไลน์

โปรดทราบว่าข้อมูลหรือบริการที่ Sonova มอบให้ที่นี้มีไว้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นและไม่ใช่สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เราไม่มีเจตนารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีทางออนไลน์ บุคคลใดก็ตามที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในที่นี้รับรองว่าตนมีอายุ 16 ปีขึ้นไป หากคุณทราบว่าบุตรหลานได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบได้ผ่านช่องทางที่อธิบายไว้ในส่วน “วิธีติดต่อเรา” ด้านล่าง หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลบข้อมูลดังกล่าวและลบโปรไฟล์ของเด็กทันที


ความยินยอมในการรวบรวมข้อมูล

โดยทั่วไปเราจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้สามารถมอบบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลที่คุณร้องขอ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาที่เรามีกับคุณ หรือเนื่องด้วยผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการดำเนินการวิเคราะห์และสถิติบางอย่าง เช่น เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงเนื้อหาของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการดูแลระบบ

ในบางกรณี เราอาจขอและจำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณโดยเฉพาะเป็นการเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งสื่อเอกสารทางการตลาดหรือจดหมายข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่คุณ


การปรับปรุงคำชี้แจงฉบับนี้

เราอาจปรับปรุงคำชี้แจงฉบับนี้เป็นครั้งคราวหากจำเป็น ในกรณีนี้ เราจะโพสต์คำชี้แจงฉบับปรับปรุงไว้ในหน้านี้ คำชี้แจงฉบับปรับปรุงจะมีผลใช้กับข้อมูลที่รวบรวมภายหลังวันที่คำชี้แจงดังกล่าวมีผลใช้บังคับเท่านั้น เราสนับสนุนให้คุณทบทวนหน้านี้เป็นระยะเพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณใช้บริการของเราต่อไปหลังจากที่มีการโพสต์ข้อเปลี่ยนแปลงในคำชี้แจงดังกล่าว จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น


ข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณที่เรารวบรวม

บริการส่วนใหญ่ของเราไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบการลงทะเบียนใดๆ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือใช้แอปพลิเคชันของเราได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับตนเอง อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างอาจกำหนดให้คุณลงทะเบียนและเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมขึ้นอยู่กับการโต้ตอบที่คุณมีกับ Sonova และบริการที่คุณใช้ แต่โดยทั่วไปอาจรวมถึงชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่คุณให้ไว้โดยการตอบคำถามและแบบสำรวจของเรา เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยการติดตามวิธีที่คุณโต้ตอบกับบริการต่างๆ ของเราด้วย ตัวอย่างเช่น โดยใช้คุกกี้ (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับการใช้คุกกี้)


วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงฉบับนี้เท่านั้น เพื่อให้บริการแก่คุณ เพื่อตอบสนองต่อคำขอของคุณและภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตหรือกำหนดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อสนับสนุนการสืบสวนทางกฎหมายหรือทางอาญาใดๆ นอกจากนี้ เราอาจปกปิดชื่อหรือใช้นามแฝงและรวมข้อมูลที่รวบรวมไว้เข้าด้วยกันเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติในการช่วยให้เราปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลนี้แก่เรา โปรดอย่าใช้คุณสมบัติเหล่านี้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา


บุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Sonova ไม่ได้ทำธุรกิจจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือคู่ค้าทางธุรกิจที่เชื่อถือได้อื่นๆ ที่ให้บริการในนามของเราเท่านั้น เช่น เพื่อการสนับสนุนทางเทคนิค เพื่อประเมินประโยชน์ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด (หากเราได้รับความยินยอมจากคุณ) หรือเพื่อการให้บริการประเภทอื่นๆ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านคุกกี้กับเครือข่ายโฆษณาภายในขอบเขตที่เราได้รับความยินยอมจากคุณ เรามีสัญญากับบุคคลเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการประมวลผลตามคำแนะนำของเราและสอดคล้องกับคำชี้แจงฉบับนี้ รวมทั้งมาตรการการรักษาความลับและความปลอดภัยอื่นๆ ที่เหมาะสม

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลเหล่านี้และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นเท่านั้น (รวมถึงหน่วยงานของรัฐ) เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการใดๆ ที่คุณร้องขอหรืออนุญาต เพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของคุณ ของเรา หรือของผู้อื่น เพื่อรักษาความปลอดภัยของบริการของเราหรือหากเราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเนื่องจากกฎหมายที่ใช้บังคับ คำสั่งศาล หรือระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของรัฐบาล หรือหากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการสืบสวนทางกฎหมายหรือทางอาญา หรือการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ

โปรดทราบว่าบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของ Sonova ที่กล่าวถึงข้างต้น ตลอดจนหน่วยงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์ที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ อาจตั้งอยู่นอกประเทศภูมิลำเนาของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่อาจแตกต่างจากกฎหมายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ในกรณีดังกล่าว เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการใช้กลไกทางกฎหมายที่เหมาะสม เช่น ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป


วิธีที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง การใช้ และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรการเหล่านี้เป็นไปตามมาตรการทางเทคนิคและทางองค์กรที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมในอุตสาหกรรม รวมถึงการควบคุมการเข้าถึง รหัสผ่าน การเข้ารหัส การประเมินความปลอดภัยเป็นประจำ ฯลฯ


ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำชี้แจงฉบับนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดหรืออนุญาตให้มีระยะเวลาในการเก็บรักษาที่นานขึ้นหรือสั้นลง


วิธีที่คุณสามารถเข้าถึงการควบคุมหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะทราบและสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองไว้เกี่ยวกับคุณ รวมถึงขอให้มีการแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราหรือบุคคลที่สามที่เราดำเนินธุรกิจด้วยถือครองไว้ นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านหรือร้องขอการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และคุณสามารถติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่และยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

หากคุณต้องการส่งคำร้องขอดังกล่าว โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางที่อธิบายไว้ในส่วน “วิธีติดต่อเรา” ด้านล่าง หลังจากที่คุณได้ให้หลักฐานยืนยันตัวตนที่เพียงพอแล้ว เราจะตอบกลับภายในเวลาที่เหมาะสม


คุกกี้และการติดตามการใช้งาน

เราใช้คุกกี้ (ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่วางไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าถึงบางเว็บไซต์) และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม เช่น บริการวิเคราะห์เว็บอย่าง Google Analytics

คุกกี้ช่วยให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูล เช่น ชื่อโดเมนของคุณ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ระบบปฏิบัติการ วันที่และเวลาในการเข้าถึง หน้าที่คุณเยี่ยมชม หรือประเภทการค้นหาที่คุณดำเนินการ เรารวบรวมข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เพื่อดำเนินการดูแลระบบและรายงานข้อมูลรวมให้กับบริษัทในเครือ คู่ค้าทางธุรกิจและ/หรือผู้ขายที่ดำเนินการวิเคราะห์เว็บไซต์และแอปพลิเคชันรวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพเว็บไซต์ในนามของเรา

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดเก็บการกำหนดลักษณะและการตั้งค่าของคุณ ช่วยปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา เพื่อให้คุณสามารถลงทะเบียนกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และเพื่อรวบรวมสถิติรวมในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์หรือกิจกรรมบนเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม และเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยภายในองค์กรและการวิจัยตลาด

คุณมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่และเลือกไม่ใช้ Google Analytics ได้ คุณสามารถบล็อกคุกกี้ได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อไม่ให้วางคุกกี้จากเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งานบางประเภท คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบของเว็บไซต์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราใช้ โปรดศึกษา นโยบายคุกกี้ของเราที่นี่ สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการคุกกี้ โปรดศึกษา เว็บไซต์ All About Cookies  

นอกจากนี้ เรายังใช้ Google Analytics เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ ส่วนใหญ่ Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google Inc. (“Google”) Google Analytics ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อวิเคราะห์วิธีที่ผู้ใช้ใช้โดเมนและให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงที่อยู่ IP แบบย่อ จะถูกส่งไปยัง Google Analytics และจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินวิธีที่คุณใช้งานเว็บไซต์ เพื่อรวบรวมรายงานทางสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ และเพื่อให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และกิจกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ Google อาจถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่บุคคลที่สามดังกล่าวประมวลผลข้อมูลในนามของ Google หากคุณใช้เว็บไซต์นี้ จะถือว่าคุณยินยอมให้ Google ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้ Google Analytics ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics หรือการเลือกไม่ใช้ Google Analytics โปรดไปที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


คุณสมบัติเชิงโต้ตอบ

สำหรับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบางอย่างของเรา เรานำเสนอคุณสมบัติเชิงโต้ตอบ เช่น บล็อก กระดานข้อความ หรือฟีดข่าวสาร หากคุณร่วมเขียนเนื้อหาใดๆ โดยใช้คุณสมบัติดังกล่าว โปรดทราบว่าผู้อื่นอาจมองเห็นเนื้อหานั้นและเนื้อหานั้นจะไม่เป็นส่วนตัวหรือเป็นความลับ


วิธีติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับคำชี้แจงฉบับนี้ หรือต้องการขอรับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้ช่องทางด้านล่าง นอกจากนี้ คุณยังติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ privacy@sonova.com

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ Sonova!


Sonova AG
Laubisruetistrasse 28
8712 Stäfa, Switzerland
โทรศัพท์: +41 58 928 0101
อีเมล: privacy@sonova.com

วันที่มีผลใช้บังคับ: 25 พฤษภาคม 2018