فرصت های شغلی


کار کردن در HANSATON


HANSATON بخشی از گروه Sonova است که ارائه دهنده پیشگام راه کارهای مبتکرانه مراقبت از شنوایی می باشد. Sonova با حضور در بیش از 100 کشور و با نیروی کار متشکل از بیش از 14,000 کارمند متعهد، یکی از فراگیر ترین انواع محصولات را برای مشتریان فراهم می کند - از ابزار شنوایی تا کاشت حلزون گوش تا راه کارهای ارتباط بی سیم.

به خانواده Sonova بپیوندید

اثرگذار باشید. زندگی ها را تغییر دهید. در دنیای بدون صدا، کار ما به زندگی افراد معنی می بخشد. ما به عنوان ارائه دهنده پیشگام خدمات مراقبت از شنوایی، فقط یک شرکت نیستیم که محصولاتی را تولید می کند؛ بلکه تیمی هستیم که مأموریتش کمک به افراد برای لذت بردن از نعمت شنوایی است. برای مقدور کردن یک زندگی بدون محدودیت، ما راه کارهایی را توسعه ، تولید و توزیع می کنیم که مرزهای فن آوری را جابجا کرده و آینده صنعت ما را بازتعریف نموده است. در Sonova، کارمندان ما بر چیزی بیشتر از خودشان اثر دارند - آنها زندگی ها را تغییر می دهند.