SHD 3

SHD 3 سمعک های سطح ابتدایی
 

سمعک های SHD 3 از نظر زیبایی شناسی جذاب و از نظر آکوستیک چشمگیر هستند. بر اساس فناوری اثبات شده، SHD 3 طیف گسترده ای از کم شنوایی ها را پوشش می دهد و طراحی های جذابی برای رفع نیازهای مشتریان شما دارد.

رنگ های موجود SHD 3 RIC و BTEs

رنگ های موجود SHD 3 ITEs

دانلودهای SHD 3

Filename
HT_Pamphlet_SHD3-B2C_210x297_EN_028-6784-02.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
Download

Filename
HT_Brochure_SHD3-B2B_210x297_EN_028-6785-02.pdf
Size
860 KB
Format
application/pdf
Download

Filename
HT_UserGuide_beat-SHD-BTE-MDR_92x125_EN_029-6736-02.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Download

Filename
HT_UserGuide_jam-SHD-ITE-MDR_EN_029-6737-02.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Download

Filename
HT_UserGuide_soundSHD-RIC-MDR_92x125_EN_029-6734-02.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Download

لوازم جانبی

راحتی، انعطاف پذیری و آزادی بیشتر با لوازم جانبی HANSATON.

نظافت و مراقبت HADEO

خط اختصاصی نظافت ومراقبت ویژه متخصصین مراقبت از شنوایی.

™HearIntelligence

فناوری سیستم شنوایی.