Hansaton Hearing Aids
Επικοινωνία

Όροι χρήσης


I. Αποδοχή

Αυτός ο ιστότοπος αποτελεί ιδιοκτησία και λειτουργεί υπό τη διαχείριση της Sonova AG. Μέσω της πρόσβασης και της περιήγησής σας σε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται εδώ.


II. Μη παροχή εγγυήσεων

Έχουμε καταβάλει –και συνεχίζουμε να καταβάλλουμε– κάθε προσπάθεια για την παροχή σωστών και επίκαιρων πληροφοριών. Ωστόσο, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση, ρητή ή σιωπηρή, ότι οι πληροφορίες που περιέχονται ή αναφέρονται εδώ είναι ακριβείς και πλήρεις. Επιπλέον, η Sonova δεν ευθύνεται με κανέναν τρόπο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, συνακόλουθη ή ποινική ζημία που απορρέει από τη χρήση, την προσπέλαση ή την αδυναμία χρήσης αυτών των πληροφοριών. Επιπροσθέτως, η Sonova δεν ευθύνεται με κανέναν τρόπο για πιθανά σφάλματα ή παραλείψεις στα περιεχόμενα του παρόντος. Αυτό ισχύει και για κάθε αναφορά σε προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την Sonova AG. Οι πληροφορίες του παρόντος ιστοτόπου μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η Sonova δύναται επίσης να προβεί σε βελτιώσεις ή/και αλλαγές στα προϊόντα ή/και τα προγράμματα που περιγράφονται σε αυτές τις πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δεν θα ευθύνεται με κανέναν τρόπο για τις πιθανές συνέπειες τέτοιων αλλαγών.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται από την Sonova στον Παγκόσμιο Ιστό μπορεί να περιέχουν αναφορές ή παραπομπές σε προϊόντα, προγράμματα και υπηρεσίες της Sonova –υπό μορφήν απεικόνισης ή περιγραφής– που δεν έχουν ανακοινωθεί ή δεν διατίθενται στη χώρα σας. Οι αναφορές αυτές δεν υποδηλώνουν πρόθεση από πλευράς της Sonova να ανακοινώσει τα αντίστοιχα προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες στη χώρα σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Sonova. 

Είναι δική σας ευθύνη να λάβετε μέτρα διασφάλισης της απουσίας κακόβουλων στοιχείων, όπως ιών, ιών τύπου worm, δούρειων ίππων και άλλων στοιχείων καταστροφικής φύσεως, από οποιοδήποτε περιεχόμενο επιλέγετε για χρήση. H Sonova δεν θα φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη έναντι οποιουδήποτε μέρους για άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή άλλες συνακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε χρήση του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών από διαφυγόν κέρδος, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων από το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών σας ή οτιδήποτε άλλο, ακόμη και αν έχει ενημερωθεί ρητώς για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.


III. Σύνδεσμοι

Στον ιστότοπο μπορεί να εμφανίζεται ή να παρέχεται πρόσβαση σε περιεχόμενο τρίτων. Η Sonova δεν είναι υπεύθυνη και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτων.  Επιπλέον, σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να παρέχονται σύνδεσμοι ή παραπομπές σε άλλους ιστοτόπους, μη συνδεόμενους με την Sonova. Εντούτοις, η Sonova δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των άλλων ιστοτόπων και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ζημίες ή βλάβες που απορρέουν από την πρόσβαση του χρήστη σε τέτοιους ιστοτόπους. Οι σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών του ιστοτόπου μας.


IV. Πνευματικά δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου της Sonova προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και παρέχεται με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Μπορείτε να περιηγηθείτε ελεύθερα στον Ιστότοπο, αλλά η πρόσβασή σας στις πληροφορίες αυτού του Ιστοτόπου και κάθε λήψη ή χρήση πληροφοριών όπως κείμενο, εικόνες, ηχητικό και οπτικοακουστικό υλικό (οι «Πληροφορίες») επιτρέπεται μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η διανομή, τροποποίηση, μετάδοση, επαναχρησιμοποίηση, αναδημοσίευση ή χρήση των Πληροφοριών για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς τη γραπτή άδεια της Sonova AG. Πρέπει να διατηρείτε και να αναπαράγετε όλες τις δηλώσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή κάθε άλλη δήλωση περί δικαιωμάτων αποκλειστικής εκμετάλλευσης που περιέχονται σε οποιαδήποτε από τις Πληροφορίες που λαμβάνετε.

Ελλείψει διαφορετικής επισήμανσης, οτιδήποτε διατίθεται για προβολή ή ανάγνωση σε αυτόν τον Ιστότοπο θα πρέπει να θεωρείται περιεχόμενο προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, του οποίου η χρήση επιτρέπεται μόνο όπως προβλέπεται σε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ή εντός του κειμένου του Ιστοτόπου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση χωρίς τη γραπτή άδεια της Sonova AG.


V. Εμπορικά σήματα

Όλες οι ονομασίες προϊόντων που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο, είτε εμφανίζονται με μεγάλη γραμματοσειρά, με πλαγιογράφηση ή με το σύμβολο εμπορικού σήματος, θα πρέπει να θεωρούνται εμπορικά σήματα της Sonova AG ή τρίτων. Δεν παραχωρείται ούτε μεταβιβάζεται προς εσάς καμία άδεια χρήσης ή δικαίωμα επί αυτών των εμπορικών σημάτων.


VI. Αναθεωρήσεις

Η Sonova AG δύναται ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, μέσω ενημέρωσης αυτής της δημοσίευσης. Κάθε τέτοια αναθεώρηση είναι δεσμευτική για εσάς και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να επισκέπτεστε περιοδικά τη σελίδα αυτή και να ελέγχετε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις από τα οποία δεσμεύεστε σε κάθε δεδομένη χρονική περίοδο.