Hansaton Hearing Aids
Liên hệ với chúng tôi

Điều khoản sử dụng


I. Sự chấp nhận

Trang web này là do Sonova AG sở hữu và vận hành. Bằng cách truy cập và duyệt trang web này, bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.


II. Từ chối bảo hành

Chúng tôi đã và sẽ luôn nỗ lực hết sức để đem lại thông tin chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo hoặc cam đoan, dù rõ ràng hay ngụ ý, rằng thông tin có hoặc được tham chiếu ở đây là chính xác hoặc đầy đủ. Hơn nữa, Sonova sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, là hậu quả hoặc mang tính trừng phạt do sử dụng, truy cập hoặc không thể sử dụng thông tin này. Ngoài ra, Sonova sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các lỗi hoặc thiếu sót có thể xảy ra trong nội dung của tài liệu này. Đặc biệt, điều này áp dụng cho mọi tham chiếu đến các sản phẩm và dịch vụ do Sonova AG cung cấp. Thông tin trên trang web này có thể không chính xác về kỹ thuật hoặc có chứa lỗi đánh máy. Sonova cũng có thể cải tiến và/hoặc thay đổi các sản phẩm và/hoặc các chương trình được mô tả trong thông tin này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, và sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về hậu quả có thể xảy ra do những thay đổi đó.

Thông tin mà Sonova đăng tải trên World Wide Web có thể chứa các tham chiếu hoặc tham chiếu chéo đến các sản phẩm, chương trình và dịch vụ của Sonova – được minh họa hoặc mô tả – chưa được công bố hoặc có sẵn ở quốc gia của bạn. Các tham chiếu như vậy không ngụ ý rằng Sonova dự định công bố các sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ như vậy ở quốc gia của bạn. Bạn có thể nhận thêm thông tin từ đầu mối kinh doanh Sonova tại địa phương. 

Bạn phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng bất kỳ thứ gì bạn chọn để sử dụng đều không chứa các thành phần như virus, worm, Trojan và các thành phần có tính chất phá hoại khác. Trong mọi trường hợp, Sonova sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên nào về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả nào khác phát sinh từ việc sử dụng trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ khoản lợi nhuận bị mất, gián đoạn kinh doanh, mất chương trình hoặc dữ liệu khác về việc xử lý thông tin của bạn hoặc theo cách khác, ngay cả khi chúng tôi được thông báo rõ ràng về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.


III. Đường dẫn liên kết

Nội dung của bên thứ ba có thể xuất hiện trên hoặc có thể truy cập được từ trang web. Sonova không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba.  Ngoài ra, trang web này có thể cung cấp các liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web khác không liên kết với Sonova; tuy nhiên, Sonova không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web khác đó và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào phát sinh từ việc người dùng truy cập vào các trang web đó. Đường dẫn liên kết đến các trang web khác chỉ được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho người dùng trang web của chúng tôi.


IV. Bản quyền

Toàn bộ nội dung của trang web Sonova này là có bản quyền với mọi quyền được bảo lưu. Bạn có thể tự do duyệt trang web nhưng bạn chỉ có thể truy cập, tải xuống hoặc sử dụng thông tin từ trang web này, bao gồm mọi văn bản, hình ảnh, âm thanh và video ("thông tin") để phục vụ mục đích sử dụng phi thương mại của riêng bạn. Bạn không được phân phối, sửa đổi, truyền tải, tái sử dụng, đăng lại hoặc sử dụng thông tin cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của Sonova AG. Bạn phải giữ lại và sao chép từng thông báo bản quyền hoặc thông báo về quyền sở hữu khác nằm trong bất kỳ thông tin nào bạn tải xuống.

Bạn nên cho rằng mọi thứ bạn thấy hoặc đọc trên trang web này đều có bản quyền, trừ khi có ghi chú khác, và bạn không được sử dụng mà không có sự cho phép bằng văn bản của Sonova AG, trừ khi được quy định trong nội dung của điều khoản và điều kiện này hoặc trong văn bản trên trang web.


V. Nhãn hiệu

Bạn nên cho rằng tất cả các tên sản phẩm xuất hiện trên trang web này, dù xuất hiện dưới dạng chữ in lớn, in nghiêng hoặc có biểu tượng nhãn hiệu đều là nhãn hiệu của Sonova AG hoặc các bên khác. Giấy phép hoặc quyền đối với các nhãn hiệu như vậy không được cấp hoặc trao cho bạn.


VI. Bản sửa đổi

Sonova AG có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này. Bạn chịu ràng buộc bởi những bản sửa đổi như vậy, và do đó, bạn nên thường xuyên truy cập trang này để xem lại các điều khoản và điều kiện hiện tại đang ràng buộc bạn.