hansaton-logo.svg
Επικοινωνία

Δήλωση περί προστασίας δεδομένων


Γενικές πληροφορίες

Στο πλαίσιο των κοινών μας αξιών για καινοτομία, αφοσίωση και υπευθυνότητα, ο Όμιλος Sonova (δηλ. η Sonova Holding AG και όλες οι θυγατρικές εταιρείες της) σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο όλων των ατόμων που μας εμπιστεύονται προσωπικά δεδομένα τους, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών των ιστοτόπων μας, των χρηστών των εφαρμογών μας κ.λπ. Στην παρούσα Δήλωση περί προστασίας δεδομένων («Δήλωση») περιγράφονται τα μέτρα που έχουμε λάβει σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων με βάση τη νομοθεσία της Ελβετίας, της ΕΕ και άλλους ισχύοντες νόμους που ρυθμίζουν τη συλλογή, την αποθήκευση, τη χρήση και τη μεταφορά («Επεξεργασία») προσωπικών δεδομένων.

Ως Προσωπικά Δεδομένα νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες μέσω των οποίων κάποιος μπορεί να ανακαλύψει την ταυτότητά σας, όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση email σας, ο αριθμός σειράς μιας συσκευής, ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισής σας κ.λπ.

Η παρούσα Δήλωση περιγράφει τους τρόπους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε από εσάς μέσω ενός ιστοτόπου ή μιας εφαρμογής που τελεί υπό την κυριότητα ή τη διαχείριση της Sonova AG ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ή θυγατρικής εταιρείας («Sonova» ή «εμείς»). Η παρούσα Δήλωση ισχύει αποκλειστικά για Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από την Sonova διαδικτυακά, όπως μέσω ενός ιστοτόπου, μέσω email και άλλων διαδικτυακών εργαλείων και εφαρμογών και όχι για συλλογές εκτός διαδικτύου.

Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες της Sonova που περιγράφονται εδώ απευθύνονται μόνο σε ενηλίκους και όχι σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Δεν κάνουμε εν γνώσει μας διαδικτυακή συλλογή Προσωπικών Δεδομένων από κανένα άτομο ηλικίας κάτω των 16 ετών. Κάθε άτομο που παρέχει Προσωπικά Δεδομένα του εδώ, δηλώνει ότι έχει ηλικία 16 ετών και άνω. Αν αντιληφθείτε ότι το παιδί σας μας έχει παραχωρήσει Προσωπικά Δεδομένα χωρίς τη συναίνεσή σας, μπορείτε να μας ειδοποιήσετε όπως περιγράφεται στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω. Αν αντιληφθούμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, θα λάβουμε αμέσως μέτρα για τη διαγραφή των πληροφοριών και του προφίλ του παιδιού.


Συναίνεση στη συλλογή

Σε γενικές γραμμές, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα σας για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις πληροφορίες που ζητάτε, για την εκτέλεση ενεργειών σε σχέση με μια μεταξύ μας σύμβαση ή επειδή έχουμε έννομο συμφέρον από τη διεξαγωγή ορισμένων αναλύσεων και τη λήψη στατιστικών στοιχείων, για παράδειγμα, για τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας και του περιεχομένου των ιστοτόπων και των εφαρμογών μας και για σκοπούς διαχείρισης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητήσουμε επιπλέον και να χρειαστούμε ειδική συναίνεση για τη συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας, ιδίως σε σχέση με την αποστολή προωθητικού υλικού ή ενημερωτικών δελτίων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.


Ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης

Κατά καιρούς, ενδεχομένως να προχωρούμε σε ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης, εάν το κρίνουμε αναγκαίο. Σε τέτοια περίπτωση, θα δημοσιεύουμε τις ενημερωμένες εκδόσεις της παρούσας Δήλωσης σε αυτή τη σελίδα. Η αναθεωρημένη Δήλωση θα ισχύει μόνο για τα δεδομένα που συλλέγονται μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουμε. Η συνεχιζόμενη χρήση των υπηρεσιών μας από πλευράς σας μετά τη δημοσίευση αλλαγών στη Δήλωση συνεπάγεται την αποδοχή αυτών των αλλαγών από εσάς.


Τι είδους Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε από εσάς;

Οι περισσότερες υπηρεσίες μας δεν απαιτούν κάποια μορφή εγγραφής. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας ή να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας χωρίς να μας δώσετε προσωπικές σας πληροφορίες. Ωστόσο, κάποιες υπηρεσίες ενδεχομένως να απαιτούν την εγγραφή σας, η οποία συνεπάγεται την παροχή Προσωπικών Δεδομένων σας προς εμάς. Το είδος των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε εξαρτάται από το είδος της αλληλεπίδρασής σας με την Sonova και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, αλλά μπορεί γενικά να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση του ιστοτόπου ή της εφαρμογής. Μπορεί επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας, οι οποίες παρέχονται από εσάς όταν απαντάτε σε ερωτήσεις και έρευνές μας. Μπορεί επίσης να λάβουμε Προσωπικά Δεδομένα σας μέσω παρακολούθησης του τρόπου αλληλεπίδρασής σας με τις υπηρεσίες μας, για παράδειγμα με τη χρήση cookies (περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση cookies παρέχονται παρακάτω).


Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση, για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, για την ανταπόκριση σε δικά σας αιτήματα και στον βαθμό που επιτρέπεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή προς υποστήριξη οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας ή ποινικής έρευνας. Μπορούμε περαιτέρω να εφαρμόσουμε μεθόδους ανωνυμοποίησης ή ψευδωνυμοποίησης των συλλεγόμενων δεδομένων και να τα χρησιμοποιήσουμε σε συγκεντρωτική μορφή για στατιστικούς σκοπούς, για την υποβοήθηση της βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αν δεν θέλετε να μας δοθούν τέτοιες πληροφορίες, μην προχωρήσετε στη χρήση των σχετικών λειτουργιών στους ιστοτόπους ή στις εφαρμογές μας.


Με ποιους μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Η Sonova δεν χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Μοιραζόμαστε ή αποκαλύπτουμε Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο σε συνδεδεμένες ή θυγατρικές εταιρείες μας ή σε άλλους έμπιστους επιχειρηματικούς μας εταίρους που παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους μας, όπως τεχνική υποστήριξη, αξιολόγηση της χρησιμότητας των ιστοτόπων και των εφαρμογών μας, για σκοπούς μάρκετινγκ (με τη συναίνεσή σας) ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών. Επιπλέον, μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με δίκτυα διαφήμισης σας μέσω cookies, στον βαθμό που έχουμε τη συναίνεσή σας. Έχουμε συνάψει συμβάσεις με αυτά τα τρίτα μέρη, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σε συμμόρφωση με την παρούσα Δήλωση, καθώς και με τη λήψη άλλων κατάλληλων μέτρων εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

Μοιραζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα σας με αυτά τα μέρη και άλλα τρίτα μέρη, όπως αναφέρεται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων κρατικών αρχών, μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει, για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας (δικών μας, δικών σας ή τρίτων προσώπων), τη διατήρηση της ασφάλειας των υπηρεσιών μας ή την ανταπόκρισή μας σε απαιτήσεις που προκύπτουν βάσει των εφαρμοστέων νόμων, δικαστηρίων ή άλλων κρατικών κανονισμών ή όταν η κοινοποίηση αυτή είναι αναγκαία για την υποστήριξη οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας ή ποινικής έρευνας.

Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενες συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες της Sonova, καθώς και οι αρχές, οι πελάτες και οι προμηθευτές στους οποίους μπορεί να κοινοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα σας ενδεχομένως να εδρεύουν εκτός της χώρας διαμονής σας, σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων, όπου η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων πιθανόν να διαφέρει από εκείνη της χώρας διαμονής σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα διασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας με την εφαρμογή των ενδεδειγμένων νομικών μηχανισμών, όπως οι τυποποιημένες ρήτρες προστασίας για την ΕΕ.


Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Εφαρμόζουμε πλήθος μέτρων ασφάλειας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας έναντι κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης και κοινοποίησης. Τα μέτρα αυτά ακολουθούν τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι ευρέως αποδεκτά ως κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας στον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων μέσων ελέγχου της πρόσβασης, κωδικών πρόσβασης, κρυπτογράφησης, τακτικών αξιολογήσεων της ασφάλειας κ.λπ.


Για πόσο διάστημα θα φυλάξουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Θα φυλάξουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται η διατήρησή τους για μεγαλύτερο ή μικρότερο διάστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να ελέγξετε ή να διαγράψετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια Προσωπικά Δεδομένα σας διατηρούμε, να υποβάλετε σχετικές ερωτήσεις και να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας που διατηρούνται από εμάς ή από κάποιο τρίτο μέρος με το οποίο συνεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας ή να ζητήσετε τον περιορισμό της και μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική σας αρχή προστασίας δεδομένων για την υποβολή καταγγελίας σε σχέση με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Αν θέλετε να ζητήσετε κάτι από τα παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας όπως περιγράφεται στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω. Αφού παράσχετε ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς σας, θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.


Cookies και παρακολούθηση της χρήσης

Χρησιμοποιούμε cookies –μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται αυτόματα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, όταν επισκέπτεστε ορισμένους ιστοτόπους– και παρόμοιες τεχνολογίες, είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων, για παράδειγμα υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων ιστού όπως το Google Analytics.

Τα cookies μάς επιτρέπουν να αποθηκεύουμε πληροφορίες όπως το όνομα του τομέα σας, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημά σας, την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, τις σελίδες που επισκέπτεστε ή τους τύπους των αναζητήσεων που πραγματοποιείτε. Συλλέγουμε τέτοια δεδομένα για σκοπούς όπως η διαχείριση των συστημάτων μας και η αναφορά συγκεντρωτικών πληροφοριών σε θυγατρικές εταιρείες, επιχειρηματικούς εταίρους ή/και προμηθευτές μας, οι οποίοι διεξάγουν για λογαριασμό μας αναλύσεις των ιστοτόπων και των εφαρμογών μας και αξιολογήσεις της απόδοσης των ιστοτόπων μας.

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για την αποθήκευση των προτιμήσεων και των ρυθμίσεών σας, ως βοήθημα για τη βελτίωση των περιεχομένων των ιστοτόπων και των εφαρμογών μας και για τη λήψη συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων προς αξιολόγηση της χρήσης του ιστοτόπου μας από τους επισκέπτες ή της δραστηριότητας στον ιστότοπό μας, για εσωτερικούς σκοπούς και για τη διενέργεια έρευνας αγοράς.

Έχετε δικαίωμα να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ή όχι τα cookies και αν θα εξαιρεθείτε από το Google Analytics. Μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies από την πραγματοποίηση αλλαγών στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, ώστε να μην είναι δυνατή η τοποθέτηση cookies από τον ιστότοπο στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, αν επιλέξετε την απόρριψη ορισμένων λειτουργικών cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των cookies που χρησιμοποιούμε, επισκεφτείτε την Πολιτική μας για τα cookies εδώ. Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies, μεταβείτε στον ιστότοπο All About Cookies

Επίσης, όπως σχεδόν κάθε άλλος ιστότοπος, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics. Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία αναλύσεων ιστού που παρέχεται από την Google Inc. («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να αναλύει πώς χρησιμοποιούνται οι τομείς χρήστες και για να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη χρήση του ιστοτόπου και του διαδικτύου. Οι πληροφορίες που αφορούν την από πλευράς σας χρήση του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης της συντομευμένης διεύθυνσης IP σας, μεταδίδονται στο Google Analytics και αποθηκεύονται σε διακομιστές στις ΗΠΑ. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστοτόπου από εσάς, για τη λήψη στατιστικών αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα στον ιστότοπο και για την παροχή άλλων υπηρεσιών σε σχέση με τη δραστηριότητα χρήσης του ιστοτόπου και του διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη, εάν αυτό απαιτείται από τον νόμο ή εάν η Google χρησιμοποιεί τέτοια τρίτα μέρη για την επεξεργασία των πληροφοριών εκ μέρους της. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από την Google, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση. Ωστόσο, μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Analytics ή για να εξαιρεθείτε από το Google Analytics, μεταβείτε στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Αλληλεπιδραστικές δυνατότητες

Σε ορισμένους ιστοτόπους ή εφαρμογές μας, προσφέρονται αλληλεπιδραστικές δυνατότητες, όπως ιστολόγια, πίνακες μηνυμάτων ή τροφοδοσία ειδήσεων. Αν έχετε οποιαδήποτε συνεισφορά σε τέτοιες δυνατότητες, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι συνεισφορές σας μπορούν να προβληθούν από τρίτους και δεν θα είναι ιδιωτικές ή εμπιστευτικές.


Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, παρατήρηση ή ανησυχία σε σχέση με την παρούσα Δήλωση ή αν θέλετε να ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως προς το ιδιωτικό απόρρητο, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση privacy@sonova.com.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στη Sonova.


Sonova AG
Laubisruetistrasse 28
8712 Stäfa, Switzerland
Τηλέφωνο: +41 58 928 0101
E-Mail: privacy@sonova.com

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 25 Μαΐου 2018