Hansaton Hearing Aids
Kontakt

Vilkår for bruk


I. Aksept

Dette nettstedet eies og drives av Sonova AG. Ved å gå inn på og navigere på dette nettstedet godtar du disse vilkårene.


II. Ansvarsfraskrivelse

Vi har gjort – og vil fortsette å gjøre – store anstrengelser for å gi nøyaktig og oppdatert informasjon. Men vi gir ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller indirekte, at informasjonen på disse sidene, eller som det refereres til her, er nøyaktig eller komplett. Videre skal Sonova ikke på noen måte være ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige skader, eller følgeskader som kommer av bruk av, tilgang til eller manglende evne til å bruke denne informasjonen. I tillegg skal ikke Sonova på noen måte være ansvarlig for mulige feil eller utelatelser i innholdet her. Dette gjelder spesielt for eventuelle referanser til produkter og tjenester som leveres av Sonova AG. Informasjonen på denne nettsiden kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller skrivefeil. Sonova kan også gjøre forbedringer og/eller endringer i produktene og/eller programmene som er beskrevet i denne informasjonen når som helst uten varsel på forhånd, og er ikke ansvarlig på noen måte for mulige konsekvenser av slike endringer.

Informasjon som Sonova publiserer på Internett, kan inneholde referanser eller kryssreferanser til produkter, programmer eller tjenester fra Sonova, illustrert eller beskrevet, som ikke er presentert eller tilgjengelig i ditt land. Slike referanser innebærer ikke at Sonova har til hensikt å presentere slike produkter, programmer eller tjenester i ditt land. Du kan få mer informasjon av din lokale forretningskontakt fra Sonova. 

Det er opp til deg å ta forholdsregler for å sikre at det du velger å bruke ikke har virus, ormer, trojanere eller andre skadelige elementer. Under ingen omstendigheter er Sonova ansvarlig overfor noen part for direkte, indirekte, spesielle eller andre følgeskader ved bruk av dette nettstedet, inkludert, uten begrensning, tapt fortjeneste, forretningsavbrudd, tap av programmer eller andre data på informasjonshåndteringssystemet ditt eller på annen måte, selv om vi uttrykkelig blir informert om muligheten for slike skader.


III. Koblinger

Tredjepartsinnhold kan vises på eller være tilgjengelig fra nettstedet. Sonova er ikke ansvarlig for og påtar seg intet ansvar for noe tredjepartsinnhold.  I tillegg kan dette nettstedet inneholde koblinger eller referanser til andre nettsteder som ikke er tilknyttet Sonova. Sonova er imidlertid ikke ansvarlig for innholdet på slike andre nettsteder og skal ikke holdes ansvarlig for skader eller personskader som oppstår som følge av brukernes tilgang til slike nettsteder. Koblinger til andre nettsteder er kun tilgjengelig som en bekvemmelighet for brukere av nettstedet vårt.


IV. Opphavsrett

Alt innholdet på dette Sonova-nettstedet er underlagt opphavsrett med enerett. Du kan fritt surfe på nettstedet, men du kan bare få tilgang til, laste ned eller bruke informasjon fra dette nettstedet, inkludert tekst, bilder, lyd og video («informasjonen») til din egen ikke-kommersielle bruk. Du kan ikke distribuere, modifisere, overføre, gjenbruke, videresende eller bruke informasjonen til kommersielle formål uten skriftlig tillatelse fra Sonova AG. Du må beholde og reprodusere hver eneste merknad om opphavsrett eller annen merknad om eiendomsrettigheter som finnes i all informasjon du laster ned.

Du bør anta at alt du ser eller leser på dette nettstedet er opphavsrettsbeskyttet med mindre annet er oppgitt, og at det ikke kan brukes, med mindre det er angitt i disse vilkårene eller i teksten på nettstedet, uten skriftlig tillatelse fra Sonova AG.


V. Varemerker

Du bør anta at alle produktnavn som vises på dette nettstedet, enten de vises i stor skrift, kursiv eller med varemerke-symbolet, er varemerker for Sonova AG eller andre parter. Ingen lisens eller rettighet til slike varemerker blir gitt til eller overdratt til deg.


VI. Revisjoner

Sonova AG kan når som helst revidere disse vilkårene ved å oppdatere dette oppslaget. Du er bundet av slike revisjoner og bør derfor med jevne mellomrom gå til denne siden for å se gjennom de gjeldende vilkårene du er bundet til.