با ما تماس بگیرید

آیا سؤال یا نظری دارید؟ مایلیم که صحبتهای شما را بشنویم. کافی است فرم را پر کنید تا در اسرع وقت به شما پاسخ بدهیم.

یا میتوانید به این آدرس برای ما نامه بنویسید:

 
Massai Pars Tajhiz International
Unit 33, 6th Floor, No. 136 (Tehran 64 Bldg), After Kaj Junc, Fatemi Ave
Postal code: 1415673531
TEHRAN, IRAN
Tel:  +98 21 88967900-1
Fax:  +98 21 88967899

E-mail

Management@parstajhizco.ir
Salesmanager@parstajhizco.ir
k.bahmani@parstajhizco.ir

من ... هستم:
This field is required

از پرسشتان متشکریم. یکی از نمایندگان ما به زودی با شما تماس خواهد گرفت.