شنوایی

فناوری ها


HearIntelligence از شنوایی طبیعی شما پشتیبانی می کند


فناوری HearIntelligence با هدف تقویت عملکردها و فرآیندهای طبیعی در شنوایی انسان توسط HANSATON توسعه داده شد.تعاملات روان

فناوری HearIntelligence، در نزدیک ترین حالت ممکن به حالت طبیعی، محیط صوتی را حس می کند. از فناوری های مبتکرانه پیشرفته برای حمایت از تعاملات پیچیده میان صدای ورودی، گوش و مغز استفاده می کند. تعاملات روان میان هر ویژگی به گونه ای طراحی شده اند که شنوایی چند بعدی را برای ارتباطات واقعی با محیط صوتی در انواعی از موقعیت های اجتماعی بازآفرینی کند.


فناوری HearIntelligence، از ویژگی هایی که به طور ویژه جهت کمک به فراهم کردن بهترین تجربه ممکن شنوایی توسعه یافته اند، بهره می برد و می تواند به کیفیت کاملاً جدید زندگی در کنار خانواده و دوستان منجر شود.*
 

منبع: “Evaluation of the Social and Economic Costs of Hearing Impairment”, October 2006, Hear-it AISBL.آزمون شنوایی آنلاین

شنوایی خود را از خانه با آزمون شنوایی آنلاین جدید ما تست کنید.

با حس شنوایی آشنا شوید

گوش های ما ارگان حسی پیچیده ای هستند. خوب شنیدن به مغز شما کمک می کند تا همواره فعال بماند.

سمعک

جدیدترین سمعکهای ما را بررسی کنید تا ببینید کدامیک برای شما مناسب است.