Paglilinis at Pangangalaga

Ang pag-aalaga sa iyong mga hearing aid ay oras na ginamit nang mabuti.

Araw-araw na inilalagay ang mga hearing aid sa mga kanal ng ating tainga, kaya madalas na nalalantad ang mga ito sa moisture at tutuli – mga kundisyong hindi mainam para sa anumang gamit na teknolohiya.  Mahalagang pangalagaan ang iyong mga hearing aid at regular na linisin ang mga ito, para manatili ang mga ito sa magandang kundisyon at gumana nang maayos.

 

Pagprotekta ng iyong mga hearing aid
 

 • Ang masigasig at regular na paglilinis ng iyong mga hearing aid ay nakakatulong sa mahusay na performance at mahabang panahon ng paggamit.
 • Buksan ang mga takip ng baterya kapag hindi ginagamit.
 • Alisin palagi ang iyong mga hearing aid kapag gumagamit ng mga produkto para sa pangangalaga ng buhok. Maaaring maging barado ang mga hearing aid at hindi na gumana nang maayos.
 • Huwag isuot ang iyong mga hearing aid sa pagligo o shower o huwag ilubog ang mga ito sa tubig.
 • Kung mababasa ang iyong mga hearing aid, huwag subukang patuyuin ang mga ito sa oven o microwave. Huwag i-adjust ang anumang kontrol. 

                o   Mga tradisyonal na baterya:  Alisin kaagad ang mga takip ng baterya, tanggalin ang mga baterya at hayaang matuyo ang iyong mga hearing aid sa loob ng 24 na oras.

                o   Mga rechargeable na baterya:  I-off ang mga hearing aid at hayaang matuyo sa loob ng 24 na oras.

 • Protektahan ang iyong mga hearing aid mula sa labis na init (hair dryer, vehicle glove box o dashboard).
 • Tiyaking hindi mo mapipilipit o maiipit ang mga wire kapag inilalagay ang iyong mga hearing aid sa case nito.
 • Ang regular na paggamit ng dehumidifier, gaya ng Clean Dry kit, ay nakakatulong sa pagpigil sa pagkasira at pagpapahaba sa buhay ng iyong mga hearing aid. Alisin ang mga baterya bago gumamit ng dehumidifier.
 • Huwag ihulog ang iyong mga hearing aid o huwag ihagis ang mga ito sa mga matigas na surface.
   

Paglilinis ng iyong mga hearing aid
 

Ang karaniwang paglilinis ng mga hearing aid ay magkakatulad lang para sa bawat klase, gayunpaman, magkakaiba ang masusing paglilinis ng mga hearing aid depende sa klase ng mga hearing aid na pagmamay-ari mo.  Tumingin sa iyong user guide upang malaman ang klase ng mga hearing aid na pagmamay-ari mo at ang mga inirerekomendang hakbang sa paglilinis nito. 

Gumamit ng malambot na tela upang linisin ang iyong mga hearing aid sa katapusan ng bawat araw. Sa pamamagitan ng regular na paglilinis ng mga port ng mikropono gamit ang kasamang ibinigay na panlinis na brush, matitiyak na mapapanatili ang kalidad ng tunog ng iyong mga hearing aid. Maaari itong ipakita sa iyo ng propesyonal hearing healthcare.

Mga tradisyonal na baterya:  Magdamag na ilagay ang mga hearing aid sa case nang nakabukas ang mga takip ng baterya upang sumingaw ang moisture.

Mga rechargeable na baterya:  Magdamag na ilagay ang mga hearing aid sa charger.

 • Natural at karaniwan ang tutuli. Mahalagang hakbang sa iyong araw-araw na paglilinis at routine sa pagmementina na tiyaking walang tutuli sa iyong mga hearing aid.
 • Huwag kailanman gumamit ng alcohol upang linisin ang iyong mga hearing aid, earmold o dome.
 • Huwag gumamit ng mga matulis na bagay upang alisin ang tutuli. Maaaring lubhang makapinsala sa iyong mga hearing aid o custom na mold kung susundutin mo ito ng mga bagay na nakikita sa bahay ninyo.

 

Para sa mga Receiver-In-the-Canal (RIC) na hearing aid: 

Paglilinis ng iyong mga custom na mold at dome

Araw-araw na linisin ang labas na bahagi ng mga dome at mold gamit ang mamasa-masang tela.

Iwasang malagyan ng tubig ang loob at paligid ng mga speaker unit at custom na mold.

Hindi dapat kailanman basain o ilublob sa tubig ang mga wire, speaker, dome o custom na mold dahil maaaring maharangan ng mga patak ng tubig ang tunog o maaaring masira nito ang mga elektrikal na piyesa ng mga hearing aid.

Dapat palitan ng iyong propesyonal hearing healthcare ang mga dome kada 3-6 na buwan kapag matigas, marupok, o kupas na ang mga ito.

Kung nangangailangan ng higit pang paglilinis ang iyong mga mold, maaaring barado ang wax guard ng speaker at kailangan nang palitan. Pumunta sa iyong propesyonal hearing healthcare.


Para sa mga Behind-The-Ear (BTE) na hearing aid:  

Paglilinis ng iyong mga earmold at earpiece

Dapat mong papalitan sa iyong propesyonal  hearing healthcare ang iyong mga tube nang humigit-kumulang kada tatlo hanggang anim na buwan o kapag matigas, marupok, o kupas na ang mga ito.

Linisin ang earmold at ang labas na bahagi ng earhook gamit ang mamasa-masang tela sa katapusan ng bawat araw. Iwasang malagyan ng tubig sa loob at paligid nito ang mga hearing aid.

Kung barado ang mga earmold, linisin ang bukana gamit ang pantutuli o pipe cleaner.

Kung magrereseta ng mga pamatak sa tainga ang iyong doktor, linisin ang anumang moisture na maaaring pumasok sa mga earmold o tubing upang mapigilan ang pagbabara.

Kung nangangailangan ng higit pang paglilinis ang mga earmold:

 1. Idiskonekta ang plastik na tube sa hook ng hearing aid sa pamamagitan ng paghawak sa hearing aid sa isang kamay at dahan-dahang paghila ng tubing mula sa earhook.
 2. Hugasan lang ang mga earmold at tubing sa maaligamgam na tubig gamit ang hindi matapang na sabon.
 3. Banlawan ang mga ito ng malamig na tubig at magdamag na patuyuin.
 4. Tiyaking ganap na tuyo ang mga earmold tube. Ikabit ulit ang mga ito sa earhook sa iyong hearing aid sa pamamagitan ng pagpapasok ulit ng tubing sa earhook. Ang paggamit ng  blower para sa hearing aid ay makakatulong sa pag-aalis ng moisture/dumi sa tube. Pumunta sa iyong propesyonal sa pangangalaga ng pandinig para sa higit pang impormasyon.

Paglilinis ng iyong mga slim tube at dome

Dapat mong palitan ang mga slim tube at dome kada tatlo hanggang anim na buwan o kapag matigas, marupok, o kupas na ang mga ito.

Linisin ang labas na bahagi ng mga dome sa katapusan ng bawat araw gamit ang mamasa-masang tela. Iwasang malagyan ng tubig sa loob at paligid nito ang mga hearing aid.

Dapat mo ring pana-panahong linisin ang mga slim tube, gamit ang kasamang ibinigay na panlinis na pin, kapag nagsimula ka nang makakita ng dumi sa loob at sa paligid ng mga tube.

 1. Hawakan ang slim tube sa isang kamay at ang hearing aid sa isa pang kamay.
 2. Dahan-dahang alisin ang hearing aid hanggang sa matanggal ito sa slim tube.
 3. Gumamit ng mamasa-masang basahan upang linisin ang labas na bahagi ng slim tube at dome.
 4. Alisin ang dome sa slim tube sa pamamagitan ng dahan-dahang paghila, bago linisin ang slim tube.
 5. Gamit ang itim na panlinis na pin na kasamang ibinigay sa kit, dahan-dahang ipasok ang panlinis na pin kung saan nakakabit ang slim tube sa hearing aid at itulak ang pin papasok sa tube. 

Tandaan-: Hindi dapat kailanman banlawan o ilublob sa tubig ang mga slim tube at dome dahil maaaring maging dahilan ang mga patak ng tubig para magbara ang tube, maharangan ang tunog o masira ang mga elektrikal na piyesa ng hearing aid.

6. Kapag nalinis na ang slim tube, ibalik na ito sa pamamagitan ng dahan-dahang pagkakabit ng hearing aid sa slim tube.

7. Ikabit muli ang dome sa slim tube sa pamamagitan ng dahan-dahang pagtulak nito sa threading sa dulo ng tube. Mararamdaman mo ang pag-click ng dome sa mga ridge ng slim tube, at hindi mo na ito maitutulak pa.


Para sa mga In-The-Ear (ITE) na hearing aid:  

Paglilinis ng iyong mga hearing aid

Gumamit ng malambot na tela upang linisin ang iyong mga hearing aid sa katapusan ng bawat araw. Sa pamamagitan ng regular na paglilinis ng mga port ng mikropono gamit ang kasamang ibinigay na panlinis na brush, matitiyak na mapapanatili ang kalidad ng tunog ng iyong mga hearing aid. Maaari itong ipakita sa iyo ng propesyonal sa pangangalaga ng pandinig mo.

Magdamag na ilagay ang mga hearing aid sa case nang nakabukas ang mga takip ng baterya upang sumingaw ang moisture.

 • Natural at karaniwan ang tutuli. Mahalagang hakbang sa iyong araw-araw na paglilinis at routine sa pagmementina na tiyaking walang tutuli sa iyong mga hearing aid.
 • Gamit ang brush na ibinigay kasama ng iyong mga hearing aid, araw-araw na linisin ang tutuli sa iyong mga hearing aid.
 • Huwag kailanman gumamit ng alcohol upang linisin ang iyong mga hearing aid.
 • Huwag gumamit ng mga matulis na bagay upang alisin ang tutuli. Maaaring lubhang makapinsala sa iyong mga hearing aid kung susundutin mo ito ng mga bagay na nakikita sa bahay ninyo.
 • Kausapin ang iyong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ng pandinig tungkol sa mga regular na appointment upang ipatanggal ang tutuli sa iyong mga hearing aid.Paglilinis at Pangangalaga

Mahalaga ang pagpapanatili ng iyong mga hearing system, dahil binubuo ang mga hearing system ng maraming maliit na bahagi at napakasopistikadong electronics. Upang protektahan ang functionality ng iyong mga hearing system at upang maiwasan ang pinsala, mahalagang malaman kung paano linisin at pangalagaan nang tama ang iyong mga hearing system.

Para sa higit pang detalye, tingnan ang Gabay sa HADEO Clean & Care.


Filename
HN_Flyer_Hadeo_Dry_box_98x210_EN_v1_028-6636-02.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
I-download

Filename
HN_Brochure_HADEO_Product_210x297_EN_V1.00_041-6088-02_screen.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
I-download

Filename
098-5259-02a_HADEO_Care_Guide_105x185mm_EN.pdf
Size
6 MB
Format
application/pdf
I-download

Filename
210458_WAK_Manual_Hadeo_Drybox_EU_PLUG_c.pdf
Size
5 MB
Format
application/pdf
I-download

Filename
210458_WAK_Manual_Hadeo_Drybox_USB_c.pdf
Size
5 MB
Format
application/pdf
I-download

Online na Pagsusuri sa Pandinig

Suriin ang iyong pandinig mula sa bahay sa pamamagitan ng aming bagong online hearing test

Alamin ang Tungkol sa Pandinig

Ang ating mga tainga ay mga kumplikadong sensory organ. Nakakatulong ang maayos na pandinig na mapanatiling aktibo ang iyong utak.

Mga Hearing Aid

Tingnan ang aming mga pinakabagong hearing aid upang malaman kung alin ang naaangkop para sa iyo.