Hansaton Hearing Aids
Liên hệ với chúng tôi

Chính sách về Quyền Riêng tư & Cookie trên Web

Chính sách về Quyền Riêng tư & Cookie trên Web này (“Chính sách”) đã được thực hiện để thông báo cho quý vị cách Sonova AG, với tư cách là người kiểm soát dữ liệu, địa chỉ đăng ký là Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Thụy Sĩ, và các công ty con (“Sonova” hoặc “chúng tôi” hoặc “về chúng tôi”) xử lý Dữ liệu cá nhân của quý vị khi quý vị ghé thăm website này, và các cookie và các công nghệ tương tự khác được Sonova sử dụng.

Một số dịch vụ được cung cấp bởi website này có thể yêu cầu thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý vị. Nếu quý vị không muốn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình, quý vị có thể không thể truy cập một số phần nhất định của website này, hoặc chúng tôi có thể không thể đáp ứng yêu cầu của quý vị. 

DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ VÀ CÁC MỤC ĐÍCH

Khi quý vị truy cập website này, Sonova có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân sau: 

 • Danh xưng, tên, họ, địa chỉ email, địa chỉ bưu chính, sốđiện thoại của quý vị
 • Dữliệu nhạy cảm như dữ liệu sức khỏe 
 • Thông tin về việc quý vị sửdụng website này

Ba cơ sở pháp lý để chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của quý vị là sự đồng ý của quý vị, lợi ích hợp pháp của chúng tôi và yêu cầu pháp lý của chúng tôi. 

Những Dữ liệu Cá nhân này có thể được thu thập cho các mục đích sau: 

 • Dựa trên sự đồng ý của quý vị: để tạo tài khoản của quý vị, để liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ, để Sonova trả lời người dùng, để làm bài kiểm tra thính giác trực tuyến
 • Dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi: phân tích hiệu suất của website này, cải thiện dịch vụ và chức năng của website của chúng tôi 
 • Để đáp ứng các yêu cầu pháp lý (tức là trả lời các cuộc điều tra pháp lý)

TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ hoặc phân phối Dữ liệu Cá nhân của quý vị cho bên thứ ba ngoại trừ được nêu trong Chính sách này. Sonova có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của quý vị với các bên thứ ba sau: công ty con và các tổ chức khác trong tập đoàn của Sonova; cho các đối tác, nhà thầu và nhà thầu phụ của chúng tôi để đảm bảo vận hành chuẩn xác website này và các dịch vụ; cho các cơ quan công quyền hoặc chính phủ nếu pháp luật yêu cầu. 

TRUYỀN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Các bên thứ ba mà chúng tôi có thể truyền Dữ liệu Cá nhân có thể được đặt bên ngoài quốc gia nơi chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý vị. Nếu đây là trường hợp và nếu bên thứ ba nhập khẩu nằm ở một quốc gia không được coi là cung cấp mức độ bảo vệ đầy đủ cho Dữ liệu Cá nhân theo luật bảo vệ dữ liệu của EU hoặc luật bảo vệ dữ liệu hiện hành khác, thì chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục và biện pháp thích hợp để đảm bảo mức độ bảo vệ đầy đủ. Các biện pháp này có thể thay đổi từ quốc gia này sang quốc gia khác, theo luật hiện hành. Nếu quý vị muốn biết thêm về các biện pháp bảo vệ và các cơ chế pháp lý tại chỗ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp trong mục "Liên hệ với chúng tôi". 

LƯU GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu Cá nhân sẽ không được lưu giữ lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích nêu trên. Điều này có nghĩa là Dữ liệu Cá nhân sẽ bị xóa ngay khi đạt được mục đích xử lý Dữ liệu Cá nhân. Tuy nhiên, Sonova có thể giữ lại Dữ liệu Cá nhân lâu hơn nếu điều này là cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp luật hiện hành hoặc nếu cần thiết để bảo vệ hoặc thực hiện các quyền của chúng tôi. 

ĐẢM BẢO AN TOÀN DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

Sonova thực hiện một loạt các biện pháp đảm bảo an toàn để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân khỏi các sự cố về đảm bảo an toàn hoặc bị tiết lộ trái phép. Các biện pháp đảm bảo an toàn này dựa trên các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn công nghiệp thích hợp và bao gồm, bên cạnh những thứ khác, kiểm soát truy cập, mật khẩu, mã hóa và đánh giá đảm bảo an toàn thường xuyên.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA QUÝ VỊ 

Vì có thể liên quan theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, quý vị có thể yêu cầu quyền truy cập, được thông báo, sửa chữa, xóa bỏ, tính di động của Dữ liệu Cá nhân, giới hạn hoặc phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý vị hoặc rút lại sự đồng ý của quý vị.Quý vị cũng có quyền liên quan đến việc ra quyết định và lập hồ sơ tự động. Xin lưu ý rằng việc thực hiện các quyền đó là không tuyệt đối và phải chịu những hạn chế pháp lý.

Nếu quý vị có bất kỳ mối quan ngại nào về Dữ liệu Cá nhân của mình hoặc muốn thực hiện các quyền của mình, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

Quý vị cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát địa phương hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền nếu quý vị cho rằng việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý vị vi phạm pháp luật hiện hành.

CHÍNH SÁCH COOKIE

 
CÁC COOKIE LÀ GÌ?

Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ bởi hầu hết các trình duyệt internet để theo dõi thông tin khách truy cập và cho phép Sonova làm cho việc cung cấp dịch vụ trên web phù hợp hơn với quý vị.Khi quý vị ghé thăm website của chúng tôi, Sonova sử dụng bốn loại cookie. Thời gian lưu giữ của chúng phụ thuộc vào từng quốc gia và luật áp dụng có liên quan, nhưng chúng tôi sẽ lưu trữ nó trong tối thiểu sáu tháng theo hướng dẫn của cơ quan bảo vệ dữ liệu Pháp.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG CHÚNG NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi sử dụng cookie để:

 • Lấy thông tin về cài đặt trình duyệt, tên miền, nhà cung cấp dịch vụ internet, hệ điều hành của quý vị, ngày và thời gian truy cập, vị trí, loại thiết bị được sử dụng để truy cập website của chúng tôi và tiến hành quản trị hệ thống
 • Nhận thông tin về các website khác mà quý vị đã truy cập, hoặc loại tìm kiếm quý vị thực hiện để tinh chỉnh trải nghiệm của mình 
 • Ngăn chặn hoạt động gian lận và cải thiện đảm bảo an toàn
 • Biết và phân tích sở thích duyệt web của quý vị và các sản phẩm quý vị quan tâm
 • Liên kết hành vi website trước đây của quý vị khi quý vị đã đăng ký với thông tin chi tiết của mình trên website của Sonova với mục đích kinh doanh và kỹ thuật 

Một số cookie được sử dụng bởi các website của chúng tôi được thiết lập bởi chúng tôi, và một số được thiết lập bởi các bên thứ ba thay mặt Sonova. Việc sử dụng các cookie từ bên thứ ba của chúng tôi cho phép quảng cáo được tinh chỉnh, có nghĩa là quý vị có thể thấy quảng cáo cho Sonova trên các website khác mà quý vị truy cập.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG CÁC LOẠI COOKIE NÀO?
 • Cookie thực sự cần thiết: những cookie này là cần thiết để chúng tôi cung cấp cho quý vị các chức năng cơ bản của website của chúng tôi và không thể tắt trong hệ thống của chúng tôi.
 • Các cookie hiệu suất và phân tích: các cookie này cho phép chúng tôi đếm lượt truy cập và nguồn lưu lượng truy cập để đo lường và cải thiện hiệu suất của website của chúng tôi.
 • Các cookie chức năng: các cookie này được sử dụng để cung cấp chức năng nâng cao và cá nhân hóa trong lần thăm của quý vị.
 • Các cookie có mục tiêu hoặc quảng cáo: các cookie này có thể được thiết lập thông qua website của chúng tôi bởi các đối tác quảng cáo của chúng tôi để xây dựng hồ sơ về sở thích của quý vị và đề xuất cho quý vị các quảng cáo có liên quan.

Các website của chúng tôi cũng có thể sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics cũng sử dụng Cookie để giúp website phân tích cách người dùng sử dụng website đó trên nhiều thiết bị. Thông tin được tạo ra bởi cookie về việc quý vị sử dụng website này sẽ được Google truyền đến và lưu trữ, bao gồm cả việc chuyển đến Hoa Kỳ. Để tìm hiểu thêm về Google Analytics bấm vào đây. Quý vị có thể từ chối bị Google Analytics theo dõi có hiệu lực trong tương lai bằng cách tải xuống và cài đặt Google Analytics Opt-out Browser Add on cho trình duyệt web hiện tại của quý vị. 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUẢN LÝ COOKIE?

Mỗi loại cookie phản ánh một mục đích cụ thể, trên website của chúng tôi quý vị có thể dễ dàng đồng ý cụ thể cho từng mục đích. Bằng cách chấp nhận tất cả các cookie, quý vị sẽ có trải nghiệm web được cá nhân hóa hoàn toàn. Chúng tôi cho phép quý vị chọn loại cookie mà quý vị chấp nhận hoặc chặn, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của quý vị trên website này và các dịch vụ chúng tôi cung cấp (như đã đề cập ở trên). Tuy nhiên, quý vị có thể sử dụng dịch vụ ngay cả trong trường hợp từ chối đồng ý một số cookie, ngoại trừ các cookie thực sự cần thiết.Bất cứ lúc nào, quý vị có thể rút lại hoặc sửa đổi sự đồng ý của mình bằng cách vào trang "Cookie Preferences".

Cách để đưa ra sự đồng ý của quý vị cụ thể cho từng mục đích hoặc chấp nhận tất cả các cookie sẽ phụ thuộc vào luật hiện hành liên quan đến cookie ở quốc gia của quý vị và dễ dàng tìm thấy và giải thích trong biểu ngữ cookie. 

Nếu quý vị không quan tâm đến những ưu điểm của Cookie của chúng tôi, chức năng “Trợ giúp” của trình duyệt của quý vị có thể cung cấp hướng dẫn về cách ngăn chặn Cookie hoặc xóa Cookie hiện có. Ngoài ra, quý vị có thể tìm hiểu cách chặn tất cả Cookie mới trên trình duyệt của mình và các bước cấu hình nào được yêu cầu để nhận thông báo về Cookie mới. 

Thông tin rất hữu ích về Cookie nói chung có thể truy cập được tại các website sau:  http://www.allaboutcookies.org/ hoặc https://cookiepedia.co.uk

CÁC PLUG-IN MẠNG XÃ HỘI

Plug-in mạng xã hội là một phần của một số trang web nhất định của Sonova và tồn tại cho các nhà cung cấp mạng xã hội ("Nhà cung cấp"); đó là Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+, và Youtube. Khi quý vị truy cập một trang bằng cách nhấp vào một plug-in như vậy, trình duyệt của quý vị sẽ kết nối với máy chủ của mạng xã hội tương ứng. Đồng thời, Nhà cung cấp sẽ biết rằng quý vị đã truy cập website của chúng tôi trước khi truy cập vào mạng xã hội đó. Nếu quý vị đã đăng ký và đã đăng nhập với Nhà cung cấp có liên quan, chuyến thăm của quý vị cũng có thể được liên kết với tài khoản người dùng của quý vị. Các nhà cung cấp nói chung không cung cấp thông tin cụ thể về dữ liệu nào được truyền đi trong việc sử dụng các plug-in xã hội của họ. Do đó, chúng tôi không có khả năng xác minh nội dung và phạm vi của dữ liệu được truyền hoặc việc sử dụng dữ liệu của nó bởi các Nhà cung cấp đó. Để biết thêm thông tin về điều này, vui lòng tham khảo các quy định bảo vệ dữ liệu của Nhà cung cấp có liên quan. Nếu quý vị không muốn Nhà cung cấp thu thập dữ liệu về quý vị thông qua website của chúng tôi, xin vui lòng hủy kích hoạt các plug-in trong trình duyệt web của quý vị. Nếu quý vị muốn tránh liên kết đến bất kỳ tài khoản người dùng hiện có nào, quý vị phải đăng xuất khỏi trang web mạng xã hội trước khi truy cập website của chúng tôi.

LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

Chính sách này chỉ áp dụng cho việc sử dụng website này. Chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị các liên kết đến các website của bên thứ ba mà quý vị có thể quan tâm. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng Sonova không chịu trách nhiệm về nội dung và tính khả dụng của các website đó và không thể đảm bảo các thực tiễn về quyền riêng tư của các website đó. 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Đối với bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc mối quan ngại nào về Chính sách này hoặc để thực hiện các quyền riêng tư của quý vị được pháp luật hiện hành cho phép liên quan đến Dữ liệu Cá nhân, xin vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ email sau: privacy@sonova.com

 

Hiệu lực từ: Tháng 2 năm 2022