Hansaton Hearing Aids
Kontakt

Rengjøring og pleie

Det å ta vare på høreapparatene dine er vel anvendt tid.

Høreapparatene sitter på plass i øregangene hver dag, de utsettes dermed for fuktighet og ørevoks hele tiden – forhold som ikke er ideelle for teknologi. Det er viktig å ta vare på høreapparatene og rengjøre dem regelmessig, slik at de holder seg i god stand og fungerer på sitt beste.

 

Beskytte høreapparatene dine
 

 • Flittig og rutinemessig pleie av høreapparatene bidrar til enestående ytelse og lang levetid.
 • Åpne batterilukene når høreapparatene ikke er i bruk.
 • Fjern alltid høreapparatene når du bruker hårpleieprodukter. Høreapparatene kan tettes og slutte å fungere ordentlig.
 • Ikke bruk høreapparatene dine i badekaret eller dusjen, senk dem heller ikke ned i vann.
 • Hvis høreapparatene dine blir våte, må du ikke prøve å tørke dem i en ovn eller mikrobølgeovn. Ikke juster noen kontroller. 

                o   Tradisjonelle batterier:  Åpne batterilukene umiddelbart, ta ut batteriene og la høreapparatene tørke naturlig i 24 timer.

                o   Oppladbare batterier:  Slå av høreapparatene og tørk naturlig i 24 timer.

 • Beskytt høreapparatene dine mot overdreven varme (hårføner, hanskerom eller dashbord).
 • Forsikre deg om at du ikke vrir eller klemmer ledningene når høreapparatene plasseres i etuiet.
 • Regelmessig bruk av tørkeboks, for eksempel et Clean Dry-sett, kan bidra til å forhindre korrosjon og forlenge høreapparatets levetid. Ta ut batteriene før du bruker en tørkeboks.
 • Ikke la høreapparatene dine falle i gulvet eller bank dem mot harde overflater.
   

Rengjøring av høreapparatene
 

Den generelle rengjøringen av høreapparater er ganske lik for alle typer, men grundig rengjøring av høreapparater er forskjellig avhengig av typen høreapparater.  Sjekk bruksanvisningen for å finne ut hvilken type høreapparater du har og anbefalte rengjøringstrinn. 

Bruk en myk klut for å rengjøre høreapparatene på slutten av hver dag. Regelmessig rengjøring av mikrofonportene med den medfølgende rengjøringsbørsten vil sikre at høreapparatene dine opprettholder lydkvaliteten. Audiografen din kan vise deg hvordan du gjør dette.

Tradisjonelle batterier:  Plasser høreapparatet i etuiet over natten med batterilukene åpne slik at fuktighet kan fordampe.

Oppladbare batterier:  Sett høreapparatene i laderen over natten.

 • Ørevoks er naturlig og vanlig. Å sikre at høreapparatene dine er fri for ørevoks, er et viktig skritt i din daglige rengjørings- og vedlikeholdsrutine.
 • Bruk aldri alkohol til å rengjøre høreapparatet, formstøpte ørepropper eller domer.
 • Ikke bruk skarpe verktøy for å fjerne ørevoks. Å stikke husholdningsartikler inn i høreapparatene eller de formstøpte øreproppene kan forårsake alvorlig skade på dem.

 

For receiver-i-øregangen-høreapparater (RIC): 

Rengjøring av formstøpte propper og domer

Rengjør utsiden av domene og proppene daglig med en fuktig klut.

Unngå å få vann i og rundt høyttalerenhetene og de formstøpte proppene.

Ledningene, høyttalerne, domene eller de formstøpte proppene skal aldri skylles eller senkes i vann, da vanndråper kan blokkere lyd eller skade de elektriske komponentene i høreapparatene.

Domer bør byttes ut av audiografen hver 3.–6. måned, eller når de blir stive, sprø eller misfarget.

Hvis de formstøpte proppene trenger ytterligere rengjøring, kan det hende at voksfilteret er tett og må byttes ut. Kontakt audiografen din.


For bak-øret-høreapparater (BTE):  

Rengjøring av de formstøpte øreproppene og ørestykkene

Du bør la audiografen bytte slangene omtrent hver tredje til sjette måned eller når de blir stive, sprø eller misfarget.

Rengjør øreproppen og utsiden av hooken med en fuktig klut på slutten av hver dag. Unngå å få vann i og rundt høreapparatene.

Hvis øreproppene blir tilstoppet, må du rengjøre dem med en voksløkke eller piperenser.

Hvis legen din foreskriver øredråper, må du fjerne fuktighet som kan komme inn i øreproppene eller slangen for å forhindre tilstopping.

Hvis øreproppene trenger ytterligere rengjøring:

 1. Koble plastslangen fra hooken på høreapparatet ved å holde høreapparatet i den ene hånden og trekke slangen forsiktig bort fra hooken.
 2. Vask kun øreproppene og slangen i varmt vann med mild såpe.
 3. Skyll dem med kaldt vann og tørk over natten.
 4. Forsikre deg om at øreproppene er helt tørre. Koble dem til hooken på høreapparatet ved å skyve slangen tilbake på hooken. Bruk av en  luftblåser kan bidra til å fjerne fuktighet/rusk fra slangen. Kontakt audiografen din for mer informasjon.

Rengjøring av tynnslanger og domer

Du bør bytte ut tynnslanger og domer hver tredje til sjette måned, eller når de blir stive, sprø eller misfarget.

Rengjør utsiden av domene med en fuktig klut på slutten av hver dag. Unngå å få vann i og rundt høreapparatene.

Du bør også rengjøre tynnslangene med jevne mellomrom med rengjøringspinnen som følger med, når du begynner å merke at det er rusk i og rundt slangene.

 1. Hold tynnslangen i den ene hånden og høreapparatet i den andre hånden.
 2. Vri høreapparatet forsiktig til det løsner fra tynnslangen.
 3. Bruk en fuktig klut til å rengjøre utsiden av tynnslangen og domen.
 4. Fjern domen fra tynnslangen ved å trekke den forsiktig av før du rengjør slangen.
 5. Bruk den svarte rengjøringspinnen som følger med settet, og sett forsiktig inn rengjøringspinnen der tynnslangen festes til høreapparatet, og skyv pinnen helt gjennom slangen. 

Merk: Tynnslanger og domer skal aldri skylles eller senkes i vann, da vanndråper kan komme inn i slangen, blokkere lyd eller skade de elektriske komponentene i høreapparatet.

6. Når slangen er rengjort, setter du den på igjen ved å vri høreapparatet forsiktig på slangen.

7. Fest domen på nytt på slangen ved å skyve den forsiktig tilbake på gjengene på enden av slangen. Du vil kjenne domen klikke på plass på slangen, og du vil ikke kunne skyve den lenger.


For i-øret-høreapparater (ITE):  

Rengjøring av høreapparatene

Bruk en myk klut for å rengjøre høreapparatene på slutten av hver dag. Regelmessig rengjøring av mikrofonportene med den medfølgende rengjøringsbørsten vil sikre at høreapparatene dine opprettholder lydkvaliteten. Din audiograf kan demonstrere dette for deg.

Plasser høreapparatet i etuiet over natten, med batterilukene åpne slik at fuktighet kan fordampe.

 • Ørevoks er naturlig og vanlig. Å sikre at høreapparatene dine er fri for ørevoks, er et viktig skritt i din daglige rengjørings- og vedlikeholdsrutine.
 • Bruk børsten som fulgte med høreapparatene, og rengjør ørevoks fra høreapparatene hver dag.
 • Bruk aldri alkohol til å rengjøre høreapparatene.
 • Ikke bruk skarpe verktøy for å fjerne ørevoks. Å stikke husholdningsartikler inn i høreapparatene kan forårsake alvorlig skade på dem.
 • Snakk med audiografen din om regelmessige avtaler for å få fjernet voks fra høreapparatene.

Rengjøring og pleie

Det er viktig å vedlikeholde høreapparatene, siden de består av mange små komponenter og svært avansert elektronikk. Det er viktig å vite hvordan du skal rengjøre og vedlikeholde høreapparatene på riktig måte for å sikre funksjonaliteten til systemene og forhindre skade.


HADEO Clean & Care

Den eksklusive clean & care-linjen for audiografer.

Lær om hørsel

Ørene våre er komplekse sanseorganer. God hørsel vil bidra til å holde hjernen stimulert.

Høreapparater

Se våre nyeste høreapparater for å finne hvilke som passer for deg.