Hansaton Hearing Aids
צור-קשר

ניקיון ותחזוקה

הטיפול במכשירי השמיעה שלך אינו בזבוז של זמן.

מכשירי שמיעה ממוקמים בתעלות האוזן שלנו מדי יום ונחשפים כל הזמן ללחות ולשעוות אוזניים - תנאים שאינם אידיאליים לכל רכיב טכנולוגי.  חשוב לטפל במכשירי השמיעה ולנקות אותם באופן קבוע, כדי שיישארו במצב טוב ויתפקדו במיטבם.

 

הגנה על מכשירי השמיעה שלך
 

 • תחזוקה קפדנית ושגרתית של מכשירי השמיעה שלך תאפשר ביצועים ברמה הגבוהה ביותר ותקופת שימוש ארוכה.
 • יש לפתוח את פתח הסוללות כשהמכשיר אינו בשימוש.
 • יש להסיר את מכשיר השמיעה בעת שימוש במוצרי טיפוח לשיער. מכשירי השמיעה עשויים להיסתם ופעולתם התקינה תשתבש.
 • אין להרכיב את מכשירי השמיעה באמבטיה או במקלחת או לטבול אותם במים.
 • אם מכשירי השמיעה שלך נרטבו, אין לנסות לייבש אותם בתנור או במיקרוגל. אין לנסות לכוונן בעצמך את הגדרות המכשיר. 

                   סוללות רגילות:  יש לפתוח את הפתח לסוללות באופן מיידי, להסיר את הסוללות ולאפשר למכשיר השמיעה להתייבש באופן טבעי במשך 24 שעות.

                o   סוללות נטענות:  יש לכבות את מכשיר השמיעה ולאפשר לו להתייבש באופן טבעי במשך 24 שעות.

 • יש להרחיק את מכשיר השמיעה ממקור חום קיצוני (מייבש שיער, תא כפפות או לוח המחוונים ברכב).
 • יש לוודא כי החיווט אינו נמחץ או מפותל בעת אחסון מכשיר השמיעה בנרתיק.
 • שימוש קבוע בסופח לחות, כמו ערכת Clean Dry, עשוי לסייע במניעת קורוזיה ולהאריך את חיי מכשיר השמיעה שלך. יש להסיר את הסוללות לפני השימוש בסופח לחות.
 • יש להיזהר לא להפיל את מכשיר השמיעה או להטיחו במשטחים קשים.
   

ניקוי מכשירי השמיעה שלך
 

הניקוי הבסיסי של מכשירי השמיעה דומה למדי בכל אחד מסגנונות המכשירים, אולם ניקוי עמוק של מכשירי השמיעה משתנה בהתאם לסגנון מכשיר השמיעה שבבעלותך.  יש לעיין במדריך למשתמש כדי ללמוד על סגנון מכשיר השמיעה שבבעלותך ועל תהליך הניקוי המומלץ. 

יש להשתמש במטלית לחה כדי לנקות את מכשיר השמיעה בסוף כל יום. ניקוי קבוע של כניסות המיקרופונים עם המברשת המצורפת יבטיח כי מכשיר השמיעה ישמור על איכות שמע מיטבית. קלינאי התקשורת שלך יוכל להדגים לך כיצד לעשות זאת.

סוללות רגילות:  יש להניח את מכשיר השמיעה בנרתיק למשך הלילה כשפתח הסוללות פתוח כדי לאפשר ללחות להתאדות.

סוללות נטענות:  יש להניח את מכשיר השמיעה בנרתיק למשך הלילה.

 • שעוות אוזניים היא תופעה טבעית ונפוצה. שמירה על מכשירי השמיעה שלך ללא שעוות אוזניים היא חלק חשוב בשגרת הניקיון והתחזוקה היומיומית שלך.
 • אין להשתמש בשום אופן באלכוהול לניקוי מכשיר השמיעה, התקן האוזן או הכיפות.
 • אין להשתמש בחפצים חדים לחילוץ שעוות אוזניים. החדרת כלי בית שונים אל מכשירי השמיעה ואל התקן האוזן המותאם אישית עשויה להסב להם נזק חמור.

 

למכשירי שמיעה עם התקן בתעלת האוזן (RIC): 

ניקוי התקני האוזן המותאמים והכיפות

יש לנקות את הכיפות וההתקנים מבחוץ מדי יום עם מטלית לחה.

יש להימנע מכניסת מים ליחידות הרמקול וההתקנים המותאמים.

לתשומת ליבך-: אין לשטוף את החיווט, הרמקולים, הכיפות וההתקנים המותאמים במים או לטבול אותם במים מכיוון שטיפות מים עשויות להצטבר בצינור או לפגוע ברכיבים החשמליים של מכשיר השמיעה.

יש לוודא כי הצינוריות יוחלפו על ידי איש מקצוע כל כ-שלושה עד שישה חודשים או כאשר הן נעשות נוקשות, שבירות או דהויות.

אם ההתקנים דורשים ניקוי נוסף, ייתכן כי מגן השעווה ברמקול נסתם ויש להחליפו. יש לפנות לאיש המקצוע המספק לך את מכשירי השמיעה.


למכשירי שמיעה המורכבים מאחורי האוזן (BTE):  

ניקוי התקן האוזן ורכיבי מכשיר השמיעה

יש לוודא כי הצינוריות יוחלפו על ידי איש מקצוע כל שלושה עד שישה חודשים בערך או כאשר הן נעשות נוקשות, שבירות או דהויות.

יש לנקות את התקן האוזן ואת חלקו החיצוני של  מתלה האוזן בסוף כל יום עם מטלית לחה. יש להימנע מכניסת מים אל מכשירי השמיעה או בסביבתם.

אם התקן האוזן נסתם, יש לפתוח את הפתח עם לולאת השעווה או מנקה מקטרות.

אם נרשמו לך טיפות אוזניים על ידי רופאך, יש לנקות שאריות לחות שעשויות לחדור להתקני האוזן או הצינוריות כדי למנוע סתימה.

אם נדרש ניקוי נוסף להתקני האוזן:

 1. יש לנתק את צינורית הפלסטיק ממתלה מכשיר השמיעה על ידי אחיזה במכשיר השמיעה ביד אחת ומשיכה עדינה בצינורית כדי לנתקה מהמתלה.
 2. התקן האוזן הוא הרכיב היחיד שניתן לשטוף במים חמימים עם סבון עדין.
 3. יש לשטוף אותו לאחר מכן במים קרים ולייבש למשך הלילה.
 4. יש לוודא כי התקני האוזן התייבשו לחלוטין. יש לחברם בחזרה אל מתלה האוזן הממוקם במכשיר השמיעה על ידי החלקת הצינורית בחזרה אל המתלה. ניתן להשתמש ב  מייבש מכשיר השמיעה כדי להסיר לחות/לכלוך מתוך הצינורית. למידע נוסף ניתן לפנות לאיש המקצוע המספק לך את מכשיר השמיעה.

ניקוי הצינוריות והכיפות

יש להחליף את הצינוריות והכיפות כל שלושה עד שישה חודשים או כאשר הן נעשות נוקשות, שבירות או דהויות.

יש לנקות את חלקן החיצוני של הכיפות בסוף כל יום עם מטלית לחה. יש להימנע מכניסת מים אל מכשירי השמיעה או בסביבתם.

כמו כן, יש לנקות את הצינוריות באופן קבוע עם מחט הניקוי המצורפת כאשר מתחילה הצטברות לכלוך בצינוריות ובסביבתן.

 1. יש לאחוז בצינורית ביד אחת ובמכשיר השמיעה ביד השנייה.
 2. יש לסובב בעדינות את מכשיר השמיעה עד שהצינורית תנותק.
 3. יש לנקות את הצינורית והכיפה באמצעות מטלית לחה.
 4. יש להסיר את הכיפה מהצינורית במשיכה עדינה לפני ניקוי הצינורית.
 5. יש להכניס את מחט הניקוי השחורה המצורפת אל הצינורית המחוברת למכשיר השמיעה ולדחוף אותה לכל אורכה. 

לתשומת ליבך-: אין לשטוף את הצינוריות והכיפות במים מכיוון שטיפות מים עשויות להצטבר בצינור, לחסום אותות קול או לפגוע ברכיבים החשמליים של מכשיר השמיעה.

6. לאחר ניקוי הצינורית, יש לחברה מחדש על ידי סיבוב מכשיר השמיעה אל הצינורית בעדינות.

7. יש לחבר את הכיפה על הצינורית על ידי דחיפתה בחזרה אל החיבור בקצה הצינורית. הכיפה תתחבר בצליל נקישה עדין אל הצינורית ולא ניתן יהיה לדחוף אותה יותר.


למכשירי שמיעה תוך-אוזניים (ITE):  

ניקוי מכשירי השמיעה שלך

יש להשתמש במטלית לחה כדי לנקות את מכשיר השמיעה בסוף כל יום. ניקוי קבוע של כניסות המיקרופונים עם המברשת המצורפת יבטיח כי מכשיר השמיעה ישמור על איכות שמע מיטבית. קלינאי התקשורת שלך יוכל להדגים לך כיצד לעשות זאת.

יש להניח את מכשיר השמיעה בנרתיק למשך הלילה כשפתח הסוללות פתוח כדי לאפשר ללחות להתאדות.

 • שעוות אוזניים היא תופעה טבעית ונפוצה. שמירה על מכשירי השמיעה שלך ללא שעוות אוזניים היא חלק חשוב בשגרת הניקיון והתחזוקה היומיומית שלך.
 • יש לנקות שעווה ממכשירי השמיעה מדי יום עם המברשת המצורפת למכשיר השמיעה שלך.
 • אין להשתמש בשום אופן באלכוהול לניקוי מכשיר השמיעה.
 • אין להשתמש בחפצים חדים לחילוץ שעוות אוזניים. החדרת כלי בית שונים אל מכשירי השמיעה עשויה להסב להם נזק חמור.
 • מומלץ לתאם מול קלינאי התקשורת שלך פגישות קבועות לניקוי השעווה ממכשיר השמיעה.


HADEO Clean & Care

עם מוצרי תחזוקה מיוחדים שפותחו במיוחד עבור מכשירי שמיעה, ניתן להגדיל משמעותית את הפונקציונליות ואת אורך החיים של מכשירי השמיעה שלך. טיפול שיחזיר את העלות שלו במהירות.


קופסת ייבוש ב-UV

קופסת הייבוש ב-UV מנקה את מכשירי השמיעה באמצעות UVC ומייבשת אותם באמצעות חימום וזרם אוויר. אור ה-UVC מסלק ממכשירי השמיעה את הלכלוך ועד 99.9% מהחיידקים.

קופסת הייבוש ב-UV מייבשת בעדינות את מכשירי השמיעה ללא תוספת כימיקלים וצורכת מעט מאוד אנרגיה. מתאימה למערכות שמיעה נטענות.


למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך HADEO Clean & Care.


Filename
HN_Flyer_Hadeo_Dry_box_98x210_EN_v1_028-6636-02.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
להורדה

Filename
HN_Brochure_HADEO_Product_210x297_EN_V1.00_041-6088-02_screen.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
להורדה

Filename
098-5259-02a_HADEO_Care_Guide_105x185mm_EN.pdf
Size
6 MB
Format
application/pdf
להורדה

Filename
210458_WAK_Manual_Hadeo_Drybox_EU_PLUG_c.pdf
Size
5 MB
Format
application/pdf
להורדה

Filename
210458_WAK_Manual_Hadeo_Drybox_USB_c.pdf
Size
5 MB
Format
application/pdf
להורדה

בדיקת שמיעה מקוונת

בדוק את השמיעה שלך מביתך, עם מבחן השמיעה החדש והמקוון שלנו.

מידע נוסף אודות שמיעה

האוזניים שלנו הן איברי חישה מורכבים. שמיעה טובה מבטיחה גירוי מתמשך למוח.

מכשירי שמיעה

צפה במכשירי השמיעה החדשים שלנו ובדוק איזה מהם מתאים לך.