hansaton-logo.svg
צור-קשר

הצהרה בדבר הגנת הנתונים


מידע כללי

כחלק מהערכים אותם אנו חולקים אודות חדשנות, מעורבות ואחריות, אנו בקבוצת Sonova (כלומר, Sonova Holding AG וכל חברות הבת שלה), אנו מכבדים את פרטיותם של כל האנשים שהפקידו בידינו את המידע האישי שלהם, לרבות מבקרים באתרי האינטרנט שלנו, ומשתמשים ביישומים שלנו וכו'. הצהרת הגנת נתונים זו (להלן: "ההצהרה") קובעת את הצעדים שנקטנו בכדי לעמוד בדרישות הגנת הנתונים על פי חוקי שוויץ, האיחוד האירופי וחוקים רלוונטיים אחרים המסדירים איסוף, אחסון, שימוש והעברה (להלן: "עיבוד") של נתונים אישיים.

אנו תופסים נתונים אישיים כ: כל מידע המאפשר לכל גורם לאתר את זהותך, כגון שמך, כתובתך, כתובת הדוא"ל שלך, המספר הסידורי של מכשירך, מספר תעודת זהות וכדומה.

הצהרה זו מפרטת את הדרכים בהן אנו מעבדים את הנתונים האישיים שאנו משיגים ממך באמצעות אתרים או אפליקציות הנמצאים בבעלות או מופעלים על ידי Sonova AG או כל אחת מהחברות השותפות וחברות הבת שלה (להלן: "Sonova" או "אנחנו"). הצהרה זו חלה אך ורק על נתונים אישיים שנאספו על ידי Sonova באופן מקוון, באמצעות אתר האינטרנט, דואר אלקטרוני, אפליקציות וכלים מקוונים אחרים, למשל, אך לא על איסוף לא מקוון.

לתשומת ליבך, המידע והשירותים המסופקים על ידי Sonova מיועדים לבגירים ואינם מתאימים לילדים מתחת לגיל 16. אנו לא אוספים ביודעין נתונים אישיים מבני 16 ומטה באופן מקוון. כל אדם המספק כאן את נתוניו האישיים מצהיר כי הוא בן 16 ומעלה. אם גילית כי אחד מילדיך סיפק לנו את נתוניו האישיים ללא הסכמתך, ניתן להתריע על כך בפנינו כמפורט בסעיף "כיצד ניתן ליצור עמנו קשר" להלן. בכל מקרה בו נגלה כי אספנו נתונים אישיים מילדים בני 16 ומטה, ננקוט באופן מיידי בצעדים למחיקת מידע זה ואת חשבון הילד.


הסכמה לאיסוף נתונים

לרוב, אנו אוספים ומעבדים את הנתונים האישיים שלך כדי לספק לך את השירותים, המוצרים והמידע שביקשת, כדי לבצע פעולות בקשור לחוזה בינינו, או למטרות כל עניין חוקי לבצע ניתוחים ומחקרים סטטיסטיים, לשיפור המוצרים והשירותים שלנו ותוכן האתרים והיישומים שלנו ולמטרות ניהוליות, בין השאר.

במקרים מסוימים, אנו עשויים לבקש וזקוקים להסכמתך המפורשת לאיסוף ושימוש בנתונים האישיים שלך, במיוחד בקשור למשלוח חומרי שיווק או עלוני מידע בנוגע למוצרינו ושירותינו.


עדכון להצהרה

אנו עשויים לבחור מעת לעת לערוך שינויים בהצהרה זו במידת הצורך. אם נעשה זאת, תפורסם גרסה עדכנית של הצהרה זו בעמוד זה. ההצהרה המתוקנת תחול רק על נתונים שנאספו לאחר תאריך תחולת השינויים. אנו ממליצים ומעודדים אותך לעיין בדף זה מעת לעת וללמוד אודות המידע העדכני ביותר במדיניות הפרטיות שלנו. המשך השימוש בשירותים לאחר פרסום השינויים בהצהרה, משמעו כי הבעת את הסכמתך לשינויים אלו.


אילו נתונים אישיים אנו אוספים אודותיך?

מרבית השירותים שלנו אינם דורשים פתיחת חשבון מכל סוג שהוא. משמעות הדבר היא כי ניתן לבקר באתרים שלנו ולהשתמש באפליקציות שלנו מבלי לספק לנו מידע אישי אודותיך. עם זאת, ישנם שירותים הדורשים פתיחת חשבון וכתוצאה מכך, לספק לנו את נתוניך האישיים. סוגי הנתונים האישיים שאנו אוספים תלויים באינטראקציות שיש לך עם Sonova ובשירותים הנמצאים בשימושך, אך לרוב יכללו את שמך ופרטי ההתקשרות שלך, ומידע אודות השימוש שלך באתר או באפליקציה. אנו עשויים גם לאסוף נתונים הקשורים למצבך הבריאותי שיסופקו במהלך מענה לשאלות ו לסקרים שלנו. אנו עשויים לקבל את הנתונים האישיים שלך גם תוך מעקב אחר האינטראקציה שלך עם השירותים שלנו, למשל באמצעות קובצי Cookie (על השימוש בקובצי Cookie, ניתן ללמוד עוד בהמשך).


כיצד אנו עושים שימוש בנתוניך האישיים?

אנו רשאים להשתמש בנתונים האישיים שלך רק באופנים המפורטים בהצהרה זו, בכדי לספק לך את שירותינו, כדי להיענות לבקשותיך ובכל אופן המורשה על פי החוקים הרלוונטיים, או לתמיכה בכל חקירה משפטית או פלילית. אנו עשויים לאסוף נתונים מצרפיים נוספים באופן אנונימי או תחת שם בדוי למטרות סטטיסטיות שיסייעו לנו לשפר את המוצרים והשירותים שלנו. אם אין ברצונך לספק לנו מידע זה, אין לעשות שימוש בתכונות אלו באתרים והאפליקציות שלנו.


עם מי אנו משתפים את נתוניך האישיים?

Sonova אינה סוחרת בנתונים האישיים שלך. אנו משתפים, או חושפים בדרך אחרת, את הנתונים האישיים שלך אך ורק לחברות הבת שלנו, לחברות שותפות או לשותפים עסקיים מהימנים אחרים המספקים שירותים מטעמנו, למטרות תמיכה טכנית, כדי להעריך את התועלת באתרים וביישומים שלנו, למטרות שיווק (בהסכמתך), או לסוגי אספקת שירותים אחרים, בין השאר. בנוסף, אנו עשויים לשתף את הנתונים האישיים שלך באמצעות קובצי Cookie עם רשתות פרסום, בהסכמתך בלבד. אנו מתקשרים בחוזים עם גורמים אלו כדי להבטיח כי עיבוד הנתונים האישיים יבוצע על פי הוראותינו ובהתאם להצהרה זו ולכל אמצעי סודיות ואבטחה מתאימים אחרים.

אנו חולקים את הנתונים האישיים שלך רק עם גורמים אלה וצדדים שלישיים אחרים שהוזכרו לעיל, כולל רשויות ממשלתיות, ככל שהדבר נחוץ בכדי לספק שירותים שביקשת או אישרת, כדי להגן על הזכויות והרכוש שלך או של גורמים אחרים, לשמירה על בטיחות וביטחון השימוש בשירותים שלנו או אם נידרש לעשות זאת בגין חקיקה, פסיקת בית משפט או כל תקנה ממשלתית אחרת, או ככל שגילוי זה נחוץ כחלק משיתוף פעולה עם כל חקירה משפטית או פלילית או הליך משפטי אחר.

לידיעתך, החברות השותפות וחברות הבת של Sonova, כמו גם הרשויות, הלקוחות והספקים הנ"ל שאליהם אנו עשויים לחשוף את הנתונים האישיים שלך, עשויים להיות ממוקמים מחוץ למדינת מגוריך, לרבות מדינות כגון ארצות הברית, אשר חוקי הגנת הנתונים שלהן עשויים להיות שונים מאלו שבמדינת מגוריך. במקרים אלו, אנו נבטיח כי ייושמו אמצעי ההגנה המתאימים כדי להגן על המידע האישי שלך באמצעות מנגנונים משפטיים מתאימים, כגון הסעיפים החוזיים בתקנות האיחוד האירופי.


כיצד אנו מגנים על נתוניך האישיים?

יישמנו מגוון אמצעי אבטחה כדי להגן על נתוניך האישיים מפני גישה, שימוש וחשיפה לא מורשים. בנוסף, יישמנו את הצעדים הטכניים והארגוניים המקובלים בתקני האבטחה החלים בענף, לרבות בקרות גישה, סיסמה, הצפנה, ביקורות אבטחה קבועות וכדומה.


לכמה זמן נשמור את נתוניך האישיים?

אנו נאחסן את הנתונים האישיים שלך כל עוד הדבר נדרש כדי לממש את המטרות המפורטות בהצהרה זו, אלא אם כן נדרשת או מותרת תקופת שמירה ארוכה או קצרה יותר על פי הדין החל.


כיצד באפשרותך לגשת, לפקח או למחוק את נתוניך האישיים?

הזכות לדעת ולברר אילו נתונים אישיים אנו מחזיקים אודותיך ולבקש תיקון או מחיקה של הנתונים האישיים שלך המוחזקים על ידינו או על ידי צד שלישי מולו אנו מתנהלים עומדים לרשותך תמיד. בנוסף, יש לך את הזכות להתנגד או לבקש להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך ואתה רשאי ליצור קשר עם רשות הגנת המידע המקומית שלך ולהגיש תלונה בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך.

אם ברצונך להגיש בקשה כזו, יש לפנות אלינו כמתואר בסעיף "כיצד ליצור איתנו קשר" להלן. לאחר שתספק הוכחת זהות מספקת, נגיב לבקשתך תוך זמן סביר.


קובצי Cookie ומעקב אחר שימוש

אנו משתמשים בקובצי Cookie, קבצי טקסט קטנים הממוקמים אוטומטית בכונן הקשיח של המחשב שלך בעת הכניסה לאתרים מסוימים וטכנולוגיות דומות, באופן ישיר או באמצעות צדדים שלישיים, כגון שירותי ניתוח אתרים כמו Google Analytics.

קובצי Cookie מאפשרים לנו לאחסן מידע, כגון שם הדומיין שלך, ספק שירותי האינטרנט שלך, מערכת ההפעלה שלך, תאריך ושעת הגישה, הדפים שביקרת בהם או סוגי החיפושים שביצעת. אנו אוספים נתונים אלו, בין השאר, למטרות ניהול המערכת ולדיווח על מידע מצרפי לחברות שותפות, לשותפים עסקיים ו/או לספקים המבצעים ניתוחי אתרים ויישומים ובדיקות ביצועי אתרים מטעמנו.

אנו משתמשים במידע זה כדי לשמר את העדפותיך והגדרותיך, לסייע בשיפור התוכן של אתרי האינטרנט או היישומים שלנו, כדי לאפשר לך להירשם לאתרים ויישומים וכדי להרכיב נתונים סטטיסטיים מצרפיים להערכת השימוש של המבקרים באתר או בפעילות האתר שלנו ולמטרות מחקר ושוק.

תמיד עומדת לרשותך הזכות לקבל או לסרב ליצירת קובצי Cookie ולסרב למסור נתונים ל-Google Analytics. ניתן לחסום את קובצי ה-Cookie על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך כך שקבצים מהאתר לא יישמרו במחשב או המכשיר הניד שלך. עם זאת, עלינו להביא לתשומת לבך שאם תבחר לסרב לקובצי Cookie האחראים לתכונות מסוימות, ייתכן שלא יהיה באפשרותך לעשות שימוש מלא בתכונות האתר. למידע נוסף אודות קובצי ה-Cookie השונים בהם אנו עושים שימוש, ניתן לעיין ב- מדיניות קבצי ה-Cookie שלנו כאן. למידע כללי אודות ניהול קובצי Cookies, ניתן לבקר באתר All About Cookies

בנוסף, כמו אתרים רבים אחרים, אנו עושים שימוש ב-Google Analytics. Google Analytics הוא שירות ניתוח נתונים המסופק על ידי חברת Google Inc. (להלן: "Google"). Google Analytics עושה שימוש בקובצי Cookie וטכנולוגיות דומות כדי לנתח את אופני השימוש של משתמשים בדומיינים השונים ומספקת שירותים נוספים בקשור לאתר ולשימוש באינטרנט. המידע שנוצר על השימוש באתר שלך, לרבות כתובת ה- IP המקוצרת שלך, מועבר ל-Google Analytics ומאוחסן בשרתים בארה"ב. Google תשתמש במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, להרכיב דוחות סטטיסטיים על פעילות האתר ולספק שירותים אחרים הקשורים לאתר ואודות השימוש באינטרנט. Google רשאית גם להעביר מידע זה לצדדים שלישיים ככל שהדבר נדרש על פי חוק, או כאשר צדדים שלישיים אלו מעבדים את הנתונים מטעם Google. השימוש באתר זה טומן בחובו את הסכמתך לעיבוד הנתונים האישיים שלך על ידי Google, כמפורט בהצהרה זו. עם זאת, באפשרותך לסרב למסירת הנתונים האישיים שלך ל-Google Analytics. למידע נוסף אודות Google Analytics, או כדי לסרב למסירת נתונים ל-Google Analytics, יש להיכנס אל https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


תכונות אינטראקטיביות

בחלק מהאתרים או היישומים שלנו אנו מציעים תכונות אינטראקטיביות, כגון בלוגים, פורומים או עדכוני חדשות. אם העלית תוכן לתכונות אלו, אנו מפנים לתשומת ליבך כי תרומות אלה עשויות להיראות על ידי אחרים וכי תרומות אלה לא יהיו פרטיות או חסויות.


כיצד ניתן ליצור עמנו קשר?

למענה על כל שאלה, הערה או חשש בנוגע להצהרה זו, או אם ברצונך לבקש גישה לנתונים האישיים שלך או לממש את זכויות הפרטיות שלך, יש לפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר להלן. ניתן לפנות גם אל אחראי הגנת הנתונים שלנו בכתובת privacy@sonova.com.

תודה על שהבעת התעניינות ב-Sonova!


Sonova AG
Laubisruetistrasse 28
8712 Stäfa, Switzerland
Phone: +41 58 928 0101
E-Mail: privacy@sonova.com

תאריך תחולה: 25 במאי, 2018