Pastrimi dhe kujdesi

Koha e shpenzuar për kujdesin ndaj aparatit tuaj të dëgjimit nuk është kohë e harxhuar.

Aparatet e dëgjimit vendosen në kanalet e veshit tuaj çdo ditë, kështu që ato janë vazhdimisht të ekspozuara ndaj lagështirës dhe dyllit të veshit - kushte që nuk janë ideale për asnjë pajisje teknologjike.  Është e rëndësishme të kujdeseni për aparatet tuaja të dëgjimit dhe t'i pastroni rregullisht ato, në mënyrë që të qëndrojnë në gjendje të mirë dhe të funksionojnë në mënyrën më të mirë.

 

Mbrojtja e aparateve tuaja të dëgjimit
 

 • Kujdesi i zellshëm dhe rutinë i aparateve tuaja të dëgjimit kontribuon në performancë të jashtëzakonshme dhe shërbim afatgjatë.
 • Hapni dyert e baterisë kur nuk përdoren.
 • Gjithmonë hiqni aparatet e dëgjimit kur përdorni produkte të kujdesit për flokët. Aparatet e dëgjimit mund të bllokohen dhe të pushojnë së funksionuari si duhet.
 • Mos i mbani aparatet tuaja të dëgjimit në banjë ose dush dhe mos i zhytni në ujë.
 • Nëse aparatet tuaja të dëgjimit lagen, mos u përpiqni t'i thani në furrë ose mikrovalë. Mos rregulloni asnjë kontroll 

                o   Bateri të zakonshme: Hapni dyert e baterive menjëherë, hiqni bateritë dhe lejoni aparatet tuaja të dëgjimit të thahen në mënyrë natyrale për 24 orë.

                o   Bateri të rikarikueshme:  Fikni aparatet e dëgjimit dhe thajini në mënyrë natyrale për 24 orë.

 • Mbrojini aparatet tuaja të dëgjimit nga nxehtësia e tepërt (tharëset e flokëve, kroskoti i automjetit ose pultet).
 • Sigurohuni që të mos i përdridhni ose të mos i shtrëngoni telat kur aparatet e dëgjimit vendosen në kutinë e tyre.
 • Përdorimi i rregullt i një heqësi lagështire, siç është një komplet "Clean Dry", mund të ndihmojë në parandalimin e gërryerjes dhe rrit jetëgjatësinë e aparateve të dëgjimit. Hiqni bateritë përpara se të përdorni një heqës lagështire.
 • Mos i hidhni aparatet e dëgjimit ose mos i përplasni ato në sipërfaqe të forta.
   

Pastrimi i aparateve të dëgjimit
 

Pastrimi i përgjithshëm i aparateve të dëgjimit është mjaft i ngjashëm për secilin stil, megjithatë pastrimi i thellë i aparateve të dëgjimit është i ndryshëm në varësi të stilit të aparateve të dëgjimit që zotëroni.  Kontrolloni udhëzuesin e përdorimit për të gjetur stilin e aparateve të dëgjimit që zotëroni dhe hapat e rekomanduar të pastrimit. 

Përdorni një leckë të butë për të pastruar aparatet e dëgjimit në fund të çdo dite. Pastrimi i rregullt i portave të mikrofonit me furçën e pastrimit që ju është dhënë, do të sigurojë që aparatet tuaja të dëgjimit të ruajnë cilësinë e tyre të tingullit. Specialisti otojatër mund ta demonstrojë këtë për ju.

Bateritë e zakonshme:   Vendosni aparatet e dëgjimit në kuti gjatë natës me dyert e baterisë të hapura për të lejuar që lagështira të avullojë.

Bateritë e rikarikueshme:  Vendosini aparatet e dëgjimit në karikues gjatë natës.

 • Dylli i veshit është i natyrshëm dhe i zakonshëm. Të siguroni që aparatet tuaja të dëgjimit të mos kenë dyll veshi është një hap i rëndësishëm në rutinën tuaj të përditshme të pastrimit dhe të mirëmbajtjes.
 • Asnjëherë mos përdorni alkool për të pastruar aparatet e dëgjimit, kufjet e veshit apo kupolat e tyre.
 • Mos përdorni mjete të mprehta për të hequr dyllin e veshit. Ngulja e sendeve shtëpiake në aparatet e dëgjimit ose kufjet e personalizuara të veshit, mund t'i dëmtojë ato rëndë.

 

Për aparate dëgjimi "Receiver-In-the-Canal" (RIC):  

Pastrimi i kufjeve dhe i kupolave tuaja të personalizuara

Pastroni kupolat dhe kufjet nga jashtë çdo ditë me një leckë të lagur.

Shmangni futjen e ujit brenda dhe përreth njësive të altoparlantëve dhe kufjeve të personalizuara.

Telat, altoparlantët, kupolat ose kufjet e personalizuara nuk duhet të shpëlahen ose të zhyten në ujë pasi pikat e ujit mund të bllokojnë tingullin ose të dëmtojnë përbërësit elektrikë të aparateve të dëgjimit.

Kupolat duhet të zëvendësohen nga specialisti otojatër çdo 3-6 muaj ose kur ato bëhen të ngurta, të brishta ose të çngjyrosura.

Nëse kufjet tuaja të personalizuara kërkojnë pastrim të mëtejshëm, mbrojtësi i dyllit të altoparlantit mund të jetë i lidhur dhe të kërkojë zëvendësim. Shkoni te specialisti otojatër.


Për aparatet e dëgjimit "Behind-The-Ear" (BTE):   

Pastrimi i kufjeve dhe i pajisjeve tuaja të veshit

Ju duhet t'i zëvendësoni tubat tuaj nga specialisti otojatër përafërsisht çdo  tre deri në gjashtë muaj ose kur  bëhen të ngurta, të brishta ose të çngjyrosura.

Pastroni kufjet dhe pjesën e jashtme të  grepit të kufjes me një leckë të lagur në fund të çdo dite. Shmangni futjen e ujit brenda dhe përreth aparateve të dëgjimit.

Nëse kufjet e veshit bllokohen, pastroni  vrimën me një pastues dylli për aparate dëgjimi ose pastrues tubash.

Nëse mjeku ju përshkruan pika për veshët, pastroni lagështirën që mund të futet në kufje ose tuba për të shmangur bllokimin.

Nëse kufjet kërkojnë pastrim të mëtejshëm:

 1. Shkëputni tubin plastik nga grepi i  pajisjes së dëgjimit, duke mbajtur pajisjen e dëgjimit me një dorë dhe duke shtyrë lehtë tubin larg nga grepi.
 2. Lani vetëm kufjet dhe tubat në ujë të ngrohtë me një sapun të butë.
 3. Shpëlajini me ujë të freskët dhe thajini për një natë.
 4. Sigurohuni që tubat e kufjeve të jenë tërësisht të thata. Rilidhini ato me  grepin në pajisjen tuaj të dëgjimit duke rrëshqitur tubin pas te grepi. Përdorimi i një  tharëseje për pajisje dëgjimi mund të asistojë në heqjen e lagështirës/mbetjeve nga tubi. Shkoni te specialisti otojatër  për më shumë informacion.

Pastrimi i tubave të hollë dhe kupolave

Ju duhet të zëvendësoni tubat e hollë dhe kupolat çdo tre deri në gjashtë muaj ose kur ato bëhen të ngurtë, të brishtë ose të çngjyrosur.

Pastroni pjesën e jashtme të kupolave në fund të çdo dite me një leckë të lagur. Shmangni futjen e ujit brenda dhe përreth aparateve të dëgjimit.

Ju gjithashtu duhet të pastroni tubat e hollë në mënyrë periodike, me kunjin e pastrimit të dhënë, kur të filloni të vëreni mbetje brenda dhe përrreth tubave.

 1. Mbajeni tubin e hollë me njërën dorë dhe aparatin e dëgjimit me dorën tjetër.
 2. Rrotullojeni aparatin e dëgjimit lehtë derisa të shkëputet nga tubi i hollë.
 3. Përdorni një leckë të lagur për të pastruar pjesën e jashtme të tubit të hollë dhe kupolën.
 4. Hiqeni kupolën nga tubi i hollë duke e tërhequr lehtë, para se të pastroni tubin e hollë.
 5. Duke përdorur kunjin e zi të pastrimit të ofruar bashkë me aparatin, futni lehtë kunjin e pastrimit aty ku tubi i hollë i bashkohet aparatit të dëgjimit dhe shtyjeni kunjin deri në tub. 

Shënim-: Tubat dhe kupolat e holla nuk duhet të shpëlahen ose të zhyten në ujë pasi pikat e ujit mund të futen në tub, të bllokojnë tingullin ose të dëmtojnë përbërësit elektrikë të aparatit të dëgjimit.

6. Pasi të jetë pastruar tubi i hollë, ribashkojeni duke e rrotulluar lehtë aparatin e dëgjimit në tubin e hollë.

7. Ribashkoni kupolën me tubin e hollë duke e shtyrë pas lehtë në filetimin në fund të tubit. Ju do të ndieni që kupola do të puthitet në skajet e tubit të hollë dhe nuk do të jeni në gjendje ta shtyni atë më tej.


Për aparatet e dëgjimit "In-The-Ear" (ITE):   

Pastrimi i aparateve të dëgjimit

Përdorni një leckë të butë për të pastruar aparatet e dëgjimit në fund të çdo dite. Pastrimi i rregullt i portave të mikrofonit me furçën e pastrimit që ju është dhënë, do të sigurojë që aparatet tuaja të dëgjimit të ruajnë cilësinë e tyre të tingullit. Specialisti otojatër mund ta demonstrojë këtë për ju.

Vendosni aparatet e dëgjimit në kuti gjatë natës me dyert e baterisë të hapura për të lejuar që lagështira të avullojë.

 • Dylli i veshit është i natyrshëm dhe i zakonshëm. Të siguroni që aparatet tuaja të dëgjimit të mos kenë dyll veshi është një hap i rëndësishëm në rutinën tuaj të përditshme të pastrimit dhe të mirëmbajtjes.
 • Duke përdorur furçën e pajisur me aparate dëgjimi, pastroni dyllin e veshit nga aparatet tuaja të dëgjimit çdo ditë.
 • Asnjëherë mos përdorni alkool për të pastruar aparatet e dëgjimit.
 • Mos përdorni mjete të mprehta për të hequr dyllin e veshit. Ngulja e sendeve shtëpiake në aparatet e dëgjimit, mund t'i dëmtojë ato rëndë.
 • Flisni me specialistin otojatër në lidhje me takimet e rregullta për të hequr dyllin nga aparatet e dëgjimit.

Pastrimi dhe kujdesi

Mirëmbajtja e sistemeve të dëgjimit është e rëndësishme, pasi sistemet e dëgjimit përbëhen nga shumë komponentë të vegjël dhe pjesë elektronike tepër të sofistikuara. Për të ruajtur funksionalitetin e sistemeve të dëgjimit dhe për të parandaluar dëmtimin, është e rëndësishme të dini si të pastroni dhe kujdeseni siç duhet për sistemet e dëgjimit.

Produktet e pastrimit dhe të kujdesit "HADEO"

Produktet "HADEO" janë zhvilluar posaçërisht për sistemet e dëgjimit "HANSATON" dhe mund të rrisin funksionalitetin dhe jetëgjatësinë e sistemeve të dëgjimit.

Mësoni rreth dëgjimit

Veshët tanë janë organe ndijore komplekse. Dëgjimi i mirë ndihmon në stimulimin e vazhdueshëm të trurit.

Aparatet e dëgjimit

Shihni aparatet më të fundit të dëgjimit për të kuptuar se cili është i duhuri për ju.