Mësoni rreth humbjes së dëgjimit

Humbja e dëgjimit fillon në mënyrë graduale.

Humbja e dëgjimit shfaqet pak e nga pak ndërsa truri mësohet të mos dëgjojë frekuenca ose tinguj të caktuar. Këtë ekspertët e quajnë "privim të dëgjimit". Zakonisht, njerëzit që preken prej tij nuk e vënë re fare. Mirëpo sa më vonë të kujtohet truri për frekuencat e humbura prej kohësh me ndihmën e aparatit të dëgjimit, aq më shumë kohë i duhet personit të arrijë t'i perceptojë dhe t'i pranojë ato përsëri me volumin e tyre normal. Jo të gjitha humbjet e dëgjimit janë të ngjashme. Ka shumë gradë të "dëgjimit të mirë" dhe "shurdhërisë thuajse të plotë".  Shpesh, specialistët otojatër bëjnë dallimin ndërmjet niveleve të humbjeve të dëgjimit sipas termave i lehtë, mesatar, i rëndë dhe humbje e plotë e dëgjimit.

Matja e humbjes së dëgjimit
 

E folura jonë përbëhet nga tone dhe tinguj me volume të ndryshme dhe në diapazone frekuencash të ndryshme. "Banania e të folurit" është një paraqitje vizuale e këtyre tingujve në formën e bashkëtingëlloreve, zanoreve, bashkëtingëllore të qeta në një audigram.

Specialistët përdorin këto matje audiometrike për të llogaritur humbjen specifike të dëgjimit te personi dhe për të zgjedhur një aparat dëgjimi të përshtatshëm.


Personat me dëgjim normal mund të dëgjojnë dhe të kuptojnë të gjithë spektrin e të folurit. Për personat me humbje të dëgjimit, historia ndryshon: në varësi të gradës së humbjes së dëgjimit, ata mund të mos jenë më në gjendje të dëgjojnë tone të larta (si cicërimat e zogjve ose fëshfërimat e gjetheve) ose mund ta kenë të vështirë të ndjekin telefonatat ose bisedat.
 Dëgjimi juaj është i rëndësishëm. 

Humbja e dëgjimit shoqërohet me rreziqe të mundshme ndaj shëndetit dhe pengesa në përjetimin e përditshmërisë siç do të bënit po të kishit dëgjim normal.

Humbja e dëgjimit mund të shkaktojë shumë emocione negative të ndryshme, qoftë kjo për shkak të ndjenjës së ankthit që do të humbni informacion të rëndësishëm ose prej sikletit që nuk jeni në gjendje të dëgjoni familjarët tuaj kur flasin

Humbja e dëgjimit është identifikuar si një faktor i rëndësishëm i rrezikut të izolimit social, atrofisë së trurit dhe zhvillimit të demencës sidomos te personat e moshuar.1,2

Kërkimet kanë treguar se humbja e dëgjimit e lënë patrajtuar lidhet me shtimin e gjasave për t'u rrëzuar dhe lëndime të ngjashme.3  

Jetesa me humbje dëgjimi të paasistuar mund të shtojë më tepër shqetësimin kundrejt gjërave që më parë ishin veprimtari të thjeshta të përditshme. 

1.  Croll, Pauline H et al. “Hearing loss and microstructural integrity of the brain in a dementia-free older population.” Alzheimer's & dementia: the journal of the Alzheimer's Association vol. 16,11 (2020): 1515-1523. doi:10.1002/alz.12151
2.  Deal, Jennifer A et al. “Hearing Impairment and Incident Dementia and Cognitive Decline in Older Adults: The Health ABC Study.” The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences vol. 72,5 (2017): 703-709. doi:10.1093/gerona/glw069
3.  Deal, Jennifer A et al. “Incident Hearing Loss and Comorbidity: A Longitudinal Administrative Claims Study.” JAMA otolaryngology-- head & neck surgery vol. 145,1 (2019): 36-43. doi:10.1001/jamaoto.2018.2876

Personat e tjerë janë zakonisht të parët që kuptojnë kur dikush nuk mund të dëgjojë si më parë. Anëtarët e familjes dhe miqtë vënë re që ju duhet të pyesni të tjerët të përsërisin më shpesh atë që thonë, që flisni me zë jashtëzakonisht të lartë në telefon ose që ngrini aq shumë zërin e televizorit saqë e dëgjon e gjithë lagjja.Hapat për të përmirësuar dëgjimin

Testet e dëgjimit janë hapat e parë në rrugën drejt përmirësimit të të kuptuarit. Ato ju japin informacion për gradën e dëgjimit dhe për nevojat individuale akustike. Specialisti otojatër do t'ju ndihmojë të përcaktoni nevojat e dëgjimit në bazë të matjeve audiometrike. Këto teste përbëjnë bazën e konsultës me specialistin.

Kur të vijë koha të zgjidhni aparatet e duhura të dëgjimit, specialisti otojatër do t'ju ndihmojë në shumë mënyra. Ai ose ajo jo vetëm që do të marrin në konsideratë rezultatet e testit të dëgjimit, por edhe preferencat personale dhe stilin e jetesës. Ata do të duan një ide të saktë rreth përditshmërisë suaj: A kaloni shumë kohë jashtë në natyrë? A merreni me aktivitete sportive? A ju pëlqen të dëgjoni muzikë? A i bini ndonjë instrumenti? A shkoni shpesh në kinema apo teatër? A bëni shumë udhëtime? Informacioni për situatat në të cilat do të përdoren aparatet e dëgjimit është një pjesë e rëndësishme e procesit të përzgjedhjes.

Pas takimit tuaj, specialisti otojatër do të përdorë një kompjuter për të programuar aparatet e dëgjimit që keni zgjedhur, në bazë të nevojave specifike dhe rezultateve të testit individual. Më pas, do të jeni gati të filloni të mbani aparatin e dëgjimit në jetën reale. Nëse nevojitet, ju mund t'i përshtatni sërish më vonë te specialisti otojatër ose mund të personalizoni vetë shumë aparate dëgjimi duke përdorur telefonin tuaj inteligjent.  

 

 

Testi i dëgjimit online

Testoni dëgjimin nga shtëpia me anë të testit të ri të dëgjimit online.

Tiniti

Ndieni zhurmë në veshë? Mësoni rreth simptomave, shkaqeve dhe zgjidhjeve për tinitin.

Aparatet e dëgjimit

Shihni aparatet më të fundit të dëgjimit për të kuptuar se cili është i duhuri për ju.