Udhëzuesit e përdorimitUdhëzuesit e përdorimit dhe informacione


Filename
HT_UserGuide_JazzST_ITE_SQ_029-6680-90_V1.00.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HAN_User_Guide_sound_ST_312_R_92x125_ALB_V1.0_029-6510-90.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HAN_User_GuideAQsound_ST-R_R-T_92x125_ALB_V1.0_029-6509-90.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
aq_beat_st-r.pdf
Size
5 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
029-6392-90_sound_XC_Pro_R312_UserGuide_ALB_print.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
029-6437-90a_jazz XC Pro_ITE_Gd_ALB_Print.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
029-6333-90_AQ_jam_XC_R_UserGuide_ALB_print.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
029-6308-90a_AQ_sound_XC_R_UserGuide_SHQ_Print.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
029-6391-90_AQ_Sound_XC_Pro_RT_RUserGuide_ALB_print.pdf
Size
5 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
029-6309-90_sound_XC_R312_UserGuide_SHQ.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
029-6308-90_AQ_sound_XC_R_UserGuide_SHQ.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HAN_User_Guide_Hansaton_beatST-UP_92x125_EN_V1.0_029-6519-02.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

flow+ udhëzuesi i aparatit të dëgjimit me marrësin në kanal (RIC)

Filename
029-6398-90_flow+RICguide_ALB_print.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

flow+ udhëzuesi i aparatit të dëgjimit pas veshit (BTE)

Filename
029-6397-90-flow+BTEguide_ALB_print.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

flow+ udhëzuesi i aparatit të dëgjimit pas veshit (ITE)

Filename
029-6399-90_flow+ITEguide_ALB_print.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkim


 

Mësoni rreth dëgjimit

Veshët tanë janë organe ndijore komplekse. Dëgjimi i mirë ndihmon në stimulimin e vazhdueshëm të trurit.

Na kontaktoni

Dëshirojmë të dëgjojmë mendimin tuaj.

Aparatet e dëgjimit

Shihni aparatet më të fundit të dëgjimit për të kuptuar se cili është i duhuri për ju.


Marka me fjalë Bluetooth® dhe logot janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të "Bluetooth SIG,
Inc." "Apple", "iPhone", "iOS" dhe "App Store" janë marka tregtare të Apple Inc. Android™, logot "Google Play" dhe "Google Play" janë marka tregtare të "Google Inc"