Udhëzuesit e përdorimitUdhëzuesit e përdorimit dhe informacione


Filename
HT_UserGuide_AQsound-FS-R-RT_92x125_EN_029-6718-02_V1.00.pdf
Size
5 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
HT_UserGuide_AQ-sound-FS-S_92x125_EN_029-6726-02.pdf
Size
657 KB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
aq_sound_st_r_rt_user_guide.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
sound_st_r_312_user_guide.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
aq_beat_st-r.pdf
Size
5 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
HT_UserGuide_Jazz-ST-ITE_029-6680-02_EN.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
sound_xc_pro_r312_user_guide.PDF
Size
3 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
aq_sound_xc_pro_rt_r_user_Guide.PDF
Size
3 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
jam_xc_pro_r312_m_bte_user_guide.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
aq_jam_xc_pro_r_user_guide.PDF
Size
4 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
jazz_xc_pro_ite_user_guide.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
sound_xc_r312_user_guide.PDF
Size
3 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
aq_sound_xc_r_user_guide.PDF
Size
3 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
aq_jam_xc_r_user_guide.PDF
Size
4 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HAN_User_Guide_Hansaton_beatST-UP_92x125_EN_V1.0_029-6519-02.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
flow_plus_ric_user_guide.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
flow_plus_bte_user_guide.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
flow_plus_ite_user_guide.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
tv_connector_gd_1.1.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
user_guide_tv_connector.PDF
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
remote_control_user_guide.PDF
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
partner_mic_user_guide.PDF
Size
1 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
streamremoteapp_user_guide.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
utv3_user_guide.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
udirect3_user_guide.pdf
Size
9 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
ustream_user_guide.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
umic_quick_start_guide.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
remote_control_2_user_guide.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi


 

Mësoni rreth dëgjimit

Veshët tanë janë organe ndijore komplekse. Dëgjimi i mirë ndihmon në stimulimin e vazhdueshëm të trurit.

Na kontaktoni

Dëshirojmë të dëgjojmë mendimin tuaj.

Aparatet e dëgjimit

Shihni aparatet më të fundit të dëgjimit për të kuptuar se cili është i duhuri për ju.


Marka me fjalë Bluetooth® dhe logot janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të "Bluetooth SIG,
Inc." "Apple", "iPhone", "iOS" dhe "App Store" janë marka tregtare të Apple Inc. Android™, logot "Google Play" dhe "Google Play" janë marka tregtare të "Google Inc"